Honorary inscription in Latin for Valerius Festus by argyrochooi of Ephesos, on base; c. AD 250/260; found at Ephesos: *JÖAI 55, 130-131, no. 4297; SEG 34, 1094.  
[ ] JÖAI 55, 1984, 130-31, no. 4297
1 ἀγαθῇ τύχῃ·
τῆς πρώτης καὶ με-
γίστης μητροπόλεως
τῆς Ἀσίας καὶ τρὶς νε-
5 ωκόρου τῶν Σεβαστ(ῶν)
Ἐφεσίων οἱ ἀργυροχόοι
Οὐαλέριον Φῆστον
τὸν ἐκ προγόνων ἀνθυ(πατικόν),
κτίστην μὲν πολλῶν ἔργων
10 τῆς Ἀσίας τῆς δὲ Ἐφέσου
κατὰ τὸν ἥρωα Ἀντωνῖνον,
τὸν δὲ λιμένα μείζονα
Κροίσου ποιήσαντα,
τὸν ἑαυτῶν σωτῆρα
15 καὶ ἐν πᾶσιν εὐεργέτην
ἀνέστησαν.
Search Help
Contact Us