Honorary inscription for athlete M(arcus) Aur(elius) [A]sklepiades, of Ephesos, Elis, and Athens, by Mariu[s] Septimius Mario; c. AD 225; found at Ephesos: Knibbe, JÖAI 50, 1972-1975 Beibl. 49, no. 15(1) (PH); SEG 26, 1258; *IEph 1112.  
[ ] IEph 1112
1 Μάριο[ς] Σεπτίμιος
Μαρίων φιλοσέβ(αστος)
ἀθλοθέτης διὰ βίου
τῶν μ[ε]γάλων Μαριανῶ[ν]
5 [σ]θμίων
Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) [Ἀ]σκληπιάδην
Ἐφέσιον καὶ Ἠλεῖον
καὶ Ἀθη̣[ν]αῖον παλαιστὴ[ν]
νεικήσ[α]ντα ἐνδόξως τὸν
10 ἀγῶνα τ[ῶ]ν Μαριανῶν νέω[ν]
Ἰσθμίων [ὑ]πὸ ἐπιστάτην Αὐ[ρ(ήλιον)]
Νεικίαν [Ἐ]φέσιον· ἐπετελέσθ[η]
ὁ ἀγὼν ἀνθ(υπάτῳ) Λολλιανῷ Ἀουίτῳ·
καὶ μετὰ τοῦτο νεικήσαν[τα]
15 Ὀλύμπια ἐμ Πείσῃ τὸν πρῶτο[ν]
τῆς περιόδου κριθέντα, Ἁδριάνει[α]
ἐν Ἀθήναις, Ἐλευσείνια ἐν Ἀθήν[αις]
ὑπὸ ἀλείπτην Αὐρ(ήλιον) Λεωνίδαν.
Search Help