Dedication to Trajan preceding list of victors of Balbillea, on base; AD 97/102; found at Ephesos: Wood, App. 6, no. 12; *IEph 1122.  
[ ] IEph 1122
1 [Α]ὐ̣τ̣[ο]κ̣ρ̣ά̣[τορ]ι
Νέρουᾳ Τραιανῷ Καί-
σαρι Σεβαστῷ Γερμ[α]-
νικῷ τὸ δʹ ἀγομένω[ν]
5 ἀγώνων Σεβαστῶν
Βαλβιλλήων
<⁶¹>⁶¹[⁵¹ἀγωνοθετοῦντος τὸ —ʹ]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹Φλαουίου Ἀπελλᾶ]⁵¹ γραμματε[ύ]-
οντος τῆς συνόδου
10 Λ(ουκίου) Κοσινίου Γαιανοῦ, [ἄρ]χον-
[τ]ος δὲ Μ(άρκου) Εἵου Κυρείν[α <⁶¹>⁶¹[⁵¹[—]⁵¹]
{²twelve further lines erased}²
Search Help