Inscription recording repair of petasos and other parts of theater by (Ephesos) in term as grammateus of Publius Vedius Antoninus (II); 2; found at Ephesos: Wood, App. 6, no. 3; OGIS 510; FiE II no. 39; Bowie, Proc. X. Int. Cong. Class. Arch. Ankara 867-874; Gallina, Teatri Classici IV 217-218 no. 16; *IEph 2039.  
[ ] IEph 2039
1 ἡ πρώτη καὶ με[γί]στη μη-
[τρό]πολις τῆς Ἀσίας καὶ δὶς
[νε]οκόρος τῶν Σεβαστῶν
[τὸ]ν πέτασον τοῦ θεάτρου
5 [κα]ὶ τὸ προσκήνιον καὶ τὸ πόδωμα
[κα]ὶ τοὺς σειφάρους καὶ τὴν λοιπὴν
[ξ]υλικὴν παρασκευὴν τῶν θεατρι-
κῶν καὶ τὰς λειπούσας θύρας καὶ τὰ
ἐν τῷ θεάτρῳ λευκόλιθα, ἃ μὲν ἐπεσκεύ-
10 ασεν, ἃ δὲ καὶ κατεσκεύασεν ἐκ τῶν ἰδί-
ων, γραμματεύοντος Ποπλίου Οὐηδίου
Ἀντωνείνου ἀσιάρχου, ἐργεπιστατοῦν-
των Πο(πλίου) Αἰλίου Μηνοδότου Βερενεικιανοῦ
καὶ Γαΐου Ἀττάλου τοῦ Ἀττάλου φιλοσεβάστων.
Search Help