Dedication to [Art]emis Ephesia, Domitian, and polis of Ephesos by Ischyrion Pammenous of Alexan[d]ria of anabasis, stoa, and exedra; c. AD 85/96; found at Ephesos: Heberdey, JÖAI 7, 1904, 47l AnnEpig 1904, 97; FiE III no. 5 (PH); *IEph 3005.  
[ ] IEph 3005
1 [Ἀρτ]έμιδι Ἐφεσία[ι]
[καὶ] Αὐτοκράτορι
<⁶¹>⁶¹[⁵¹Δομιτιαν]⁵¹ῶ̣ι̣ Καίσαρι
Σεβαστῶι <⁶¹>⁶¹[⁵¹Γερμανικῷ]⁵¹
5 καὶ τῆι νεωκόρωι Ἐφε-
σίων πόλει Ἰσχυρίων
Παμμένους Ἀλεξαν-
[δ]ρεὺς τῶν ἱερονεικῶν
[κ]αὶ ἀτελῶν καὶ ἀνεισφό-
10 [ρ]ων μετὰ Εἰσιδώρου τοῦ
καὶ Ἀρτεμιδώρου ὑοῦ
τὴν ἐκ τῆς στοᾶς ἀνά-
βασιν φέρουσαν ἰς τὴν τετρά-
γωνον ἀγορὰν διέκοψαν καὶ
15 [κ]ατεσκεύασαν, καὶ ὁμοίως
[τ]ὴν στοὰν ἐκ τῶν ἰδίων ἐσκού-
τλωσαν καὶ ὁμοίως τὴν ἐξέδραν
σὺν τοῖς ἀνδριᾶσι κ[α]ὶ παντὶ
τῶι περὶ αὐτὴν κόσμωι
20 καθιέρωσαν
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
25 ἐργεπιστατήσαντος
Τιβ(ερίου) Κλαυδίου Ἀμμωνίου
ὑοῦ ❦ Κυρ(είνα) Ἀμμωνίου
Search Help
Contact Us