Building inscription by fishermen and fishsellers, dedicating telonion to Nero, Agrippina, Octavia, demos of Rome, and demos of Ephesos, with list of contributors; AD 54/59; found at Ephesos: **Keil, JÖAI 26, 1930 Beibl. 48-57 (part b, l. 61); AnnEpig 1930, 85; *IEph 20 (PH).  
[ ] IEph 20
A.1 [—]ε̣φισι̣[—]
[Ν]έρ[ω]νι Κλαυδίωι Καίσα̣ρι Σε[βα]στῶι
Γερμανικῶι τῷ αὐτοκράτορι κ[αὶ Ἰουλίᾳ]
Ἀγριππείνῃ Σεβαστῆι τῇ μητρὶ αὐτ[οῦ]
5 καὶ Ὀκταουίᾳ τῇ γυναικὶ τοῦ αὐτοκράτορος
καὶ τῶι δήμωι τῶι Ῥωμαίων καὶ τῶι δήμω[ι]
Ἐφεσίων οἱ ἁλιεῖς καὶ ὀψαριοπῶλαι τὸν
τόπον λαβόντες ψηφίσματι ἀπὸ τῆς πόλεως
τὸ τελωνῖον τῆς ἰχθυϊκῆς κατασκευάσαν-
10 τες ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκαν.  οἵδε προσκατή-
νενκαν εἰς τὸ ἔργον κατὰ τειμήν·
a.12 Πόπλιος Ὁρδεώνιος
Λολλιανὸς σὺν γυναικὶ
καὶ τοῖς τέκνοις κίον(ας) δʹ·
15 Πόπλιος Κορνήλιος
Ἀλέξανδρος τοῦ ὑπαί-
θρου στρῶσαι λίθωι
Φωκαϊκῶι πήχεις ρʹ·
Τιβ(έριος) Κλαύδιος Μητρόδω-
20 ρος σὺν γυναικὶ καὶ τοῖς
τέκνοις κείονας γʹ
καὶ στρῶσαι τὸ τετράσ-
τυλον τὸ παρὰ τὴν στή-
λην λίθωι Φωκαϊκῶι·
25 Πό(πλιος) Γερελλανὸς Μελλεῖ-
τος κείονας βʹ·
Εὔπορος Ἀρτεμιδώρου
κείονα αʹ καὶ δην(άρια) ιβʹ·
Φιλοκράτης Ἀπελλᾶ
30 σὺν τοῖς τέκνοις
κείονα αʹ καί δην(άρια) ιβʹ·
Λεύ(κιος) Ὀκτάουιος Μάκερ
μετὰ τῶν ἀδελφῶν
κείονα  vacat αʹ·
35 Πό(πλιος) Ἀνθέστιος Ποπλίου
υἱ[ὸς] κείονα αʹ·
Ὀνήσιμος Ἀπολλωνίου
καὶ Διονύσιος Χαρει-
σίου κείονα ποικίλον·
40 Πό(πλιος) Κορνήλιος Φῆλιξ
σὺν Κορνηλίᾳ Εἰσίωι
κείονα vacat αʹ·
Σεπτούμιος Τρόφιμος
μετὰ τῶν τέκνων κίονα·
45 Ἡρακλείδης Ἡρακλίδου
τοῦ Ἡρακλείδου δην(άριον)·
Ἐπαφρᾶς Τρυφωνᾶ με-
τὰ τοῦ υἱοῦ κεραμίδας τʹ·
Πό(πλιος) Ναίουιος Νίγερ μετὰ
50 τῶν τέκνων vacat δην(άρια) νʹ·
Πό(πλιος) Οὐήδιος Οὐῆρος
μετὰ τοῦ υἱοῦ δην(άρια) νʹ·
Λεύ(κιος) Φαβρίκιος Τοσίδης
μετὰ τοῦ υἱοῦ δην(άρια) νʹ·
55 Πό(πλιος) Κορνήλιος Φιλισ-
τίων μετὰ τοῦ υἱοῦ δην(άρια) νʹ·
Λε(ύκιος) Ὀκτ[ά]ο̣υιος Ῥοῦφος
μετὰ τῶν υἱῶν δην(άρια) νʹ·
Τρύφων Ἀρτεμιδώρου
60 δηνάρια vacat λζʹ·
Εἰσᾶς Ἀρτεμιδώρου δη(νάρια) λζʹ·
Ἄτταλος Χαριξένου
Ἁμαξᾶς μετὰ τοῦ υἱοῦ δην(άρια) λʹ·
Ἐπικράτης Ἀντιόχου vacat δη(νάρια) λʹ·
65 Κρουκρᾶς μετὰ τῶν υἱῶν·
Ἰσᾶς Ἰσιδώρου vacat δη(νάρια) λʹ·
b.12 Ἕσπερος Δημητρί-
ου μετὰ τῶν υἱῶν·
12a δη(νάρια) κεʹ
14 Κό(ϊντος) Λαβέριος Νίγερ
15 μετὰ τοῦ υἱοῦ·
14a δη(νάρια) κεʹ
16 Εἰσᾶς Ἑρμοχάρεως
μετὰ τῶν υἱῶν·
17a δη(νάρια) κεʹ
18 Γάϊ(ος) Φούριος μετὰ
τοῦ υἱοῦ·
19a δη(νάρια) κεʹ
20 Μᾶρ(κος) Οὐαλέριος Φρόν-
των μετὰ θυγατρός·
20a δη(νάρια) κεʹ
22 Ἀρτεμίσιος Λεσβίου δη(νάρια) κεʹ·
Πό(πλιος) Σαβίδιος Ἀμέθυσ-
τος μετὰ τῶν υἱῶν·
23a δη(νάρια) κεʹ
25 Ἱέραξ Ἑρμοκράτου
σὺν γυναικί·
25a δη(νάρια) κεʹ
27 Δίδυμος Θευδᾶ vacat δη(νάρια) κεʹ·
Δημήτριος Δημη-
τρίου Κηναρτᾶς·
28a δη(νάρια) κεʹ
30 Ξάνθος Πυθίωνος vacat ͵β
πλίνθους·
Φόρβος παραφύλαξ vacat ͵α
πλίνθους·
Σεκοῦνδος παραφύλαξ vacat ͵α
35 πλίνθους·
Μᾶρ(κος) Ἀντώνιος Βᾶσσος
μετὰ τῆς θυγατρὸς τῶν
στοῶν τὰς ὀλένας πάσας·
Συνέρως Κλεάνα-
40 κτος μετὰ τοῦ υἱοῦ·
39a δη(νάρια) κʹ
41 Οὐετλῆνος Πρῖ-
μος μετὰ τοῦ υἱοῦ·
41a δη(νάρια) κʹ
43 Γν(αῖος) Κορνήλιος Εὔ-
νους μετὰ παιδίου·
43a δη(νάρια) ιεʹ
45 Ἄτταλος Ἀττάλου
τοῦ Κασιάδου·
45a δη(νάρια) ιεʹ
47 Διογένης Διογέ-
νου μετὰ τοῦ υἱοῦ·
47a δη(νάρια) ιεʹ
49 Οὐεττίδιος Νεί-
50 κανδρος σὺν υἱοῖς·
49a δη(νάρια) ιεʹ
51 Γάϊος Ῥωσκίλιος vacat δη(νάρια) ιεʹ·
Ζώσιμος Γαΐου Φουρίου vacat δη(νάρια) ιεʹ·
Βάκχιος Εὐφροσύ-
νου μετὰ τῆς μητρός·
53a δη(νάρια) ιεʹ
55 Λού(κιος) Οὐιτέλλιος
μετὰ τοῦ υἱοῦ·
55a δη(νάρια) ιεʹ
57 Λού(κιος) Κώνσιος Ἐπα-
φρόδειτος·
57a δη(νάρια) ιεʹ
59 Ἀριστέας Ἀριστο-
60 βούλου μετὰ τοῦ υἱοῦ·
59a δη(νάρια) ιεʹ
61 Φουφίκιος Φαῦστος vacat δη(νάρια) ιεʹ·
Πό(πλιος) Λείουιος vacat δη(νάρια) ιεʹ·
Ἀντίοχος Ψυχᾶς
μετὰ τοῦ υἱοῦ·
63a δη(νάρια) ιεʹ
65 Χάρης Χάρητος
μετὰ τῶν υἱῶν·
65a δη(νάρια) ιεʹ
67 ἐργεπιστατήσαντος καὶ ἐξευρόντος τὴν κατασκευὴν
τοῦ ἔργου Λευκίου Φαβρικίου Οὐιταλίου τοῦ καὶ ἀνα-
θέντος ἐκ τῶν ἰδίων μετὰ τῆς ἰδίας γυναικὸς
70 καὶ τῶν ἰδίων θρεπτῶν κείονας βʹ τοὺς παρὰ τὸ Σα-
μοθρᾴκιν σὺν τοῖς ὑποκειμένοις βωμοῖς.
B.b.1 [․]τ̣ραθ̣[—]
[․․․]α̣νε[—]
[․c.4․]οσ[—]
[․․c.8․․․]λ̣ιος Ε̣[—]
5 [—] δη(ναρι—) [—ʹ]
[․c.6․․]υ̣μενος Ἑρμη[σιά]-
[να]κτο[ς] μετὰ μητρὸς [δη(ναρι—) —ʹ]
[Ἀ]ν̣τιμήδης Μητροδ[ώρου]
μετὰ υἱοῦ vacat δη(ναρι—) [—ʹ]
10 [Φ]ιλωνᾶς Εἰδᾶ vacat  δη(ναρι—) [—ʹ]
[Ὁ]ρδιώνιος Λαῖνος με[τὰ]
[υ]ἱοῦ vacat δη(ναρι—) [—ʹ]
[․․]αλιος Μουντᾶνος [δη(ναρι—) —ʹ]
[Π]ολύβιος Τρύφ̣ω̣[νος δη(ναρι—) —ʹ]
15 [․]ου[— δη(ναρι—) —ʹ]
[․․]αιλιος Λέσβιο[ς vacat δη(ναρι—) —ʹ]
[—]
[․]δ․ρ̣ανοπ[—]
[․․]ατιο̣[ς —]
20 [Δ]ιονύσ[ιος —]
[—]σιφ[—]
[․c.4․]τερ[ος Φι]λοφίλου [δη(ναρι—) —ʹ]
[․c.4․] Λόλλιος Ἀρούντιος [δη(ναρι—) —ʹ]
[․c.4․] Λικίννιος Ναύκληρ̣[ος δη(ναρι—) —ʹ]
25 [․․․]ι̣ς Ἐπαφρᾶς vacat [δη(ναρι—) —ʹ]
[․c.4․] Ποπίλλιος Ἑρμᾶς̣ vacat [δη(ναρι—) —ʹ]
[․c.5․]κιος Κωλιοθήρας vacat [δη(ναρι—) —ʹ]
[Τύρα]ννος Τρύφωνος vacat δ[η(ναρι—) —ʹ]
[․c.4․]ερως Σηκρῆτος vacat δη(ναρι—) [—ʹ]
30 [․c.4․]ας Θιάσου vacat δη(νάρια) εʹ
[․c.4․]μος Φιλωνᾶ vacat δη(νάρια) εʹ
[․c.4․] Ἀπολλωνίου δη(νάρια) εʹ
[․c.4․]λαος Διοφάντου δη(ναρι—) [—ʹ]
[Λ]εύ(κιος) Στάκιος Γραφικὸς [δη(ναρι—) —ʹ]
35 [Πο]μπώνιος Στατηρι[—]
[Ὀνή]σιμος Ἑρμησιάνακ[τος δη(ναρι—) —ʹ]
[Οὐ]αλέριος Ἄνεκτος δ[η(ναρι—) —ʹ]
[Μ]ᾶρκος Ὀνέρις [δη(ναρι—) —ʹ]
[Ἑρ]έννιος Καλλίνικ[ος δη(ναρι—) —ʹ]
40 [Κ]λώδιος Τύρανν[ος vacat δη(ναρι—) —ʹ]
[Ἀ]ντώνιος Ῥουφ[—]
[․․]λ̣․ουριος και[—]
Φ[ίλω]ν Φιλωνίδ[ου δη(ναρι—) —ʹ]
[Ὀ]νήσιμος [—]
45 [Π]αυλῖνος [—]
[Π]ονπώνιος Ἐπαφρό[δειτος δη(ναρι—) —ʹ]
[Ε]ὔτυχος Φυγέλου [δη(ναρι—) —ʹ]
[Κ]ορνήλιος Πεῖος [δη(ναρι—) —ʹ]
Search Help
Contact Us