Tamias inscription for [Mou]saios Diognetou by prophetes and others; 54 BC: 7. Mil-Ber. 50-1; Haussoullier, RPh 45, 1921, 51-2: Rehm, Chronologie II, 28-9; *IDidyma 394; Tuchelt, Didyma 29-30 (PH, partial).  
[ ] IDid 394
1 [ἐ]πὶ στεφανηφόρ̣[ου Μολ]παγόρου
τοῦ Δοκίμου, προ[φ]η̣τ̣εύοντος δὲ
Σωπόλιος τοῦ Μόσχου ὁ προφή-
της καὶ ἡ ὑδροφόρος [Μ]ενεσθὼ Σ[ω]-
5 πόλιος καὶ ὁ ὑποχρήστης Φιλο-
ποίμην Ἀνδρονίκου καὶ οἱ γραμμα-
τεῖς καὶ οἱ νεωκόροι καὶ οἱ κα̣τοι-
κοῦντες ἐν τῶι ἱερῶι καὶ οἱ π̣[ρόσ]-
χωροι ἐστεφάνωσαν καὶ ἐτε[ίμη]-
10 σαν εἰκόνι γρ̣α̣[πτῆι] ἐπ̣ιχρύσωι [Μου]-
σαῖον Διογνήτου ταμιεύσαντ[α]
εὐσεβῶς καὶ ἄρξαντα ἴσως καὶ [δι]-
καίως. v4 ἐφ’ οὗ καὶ ἀπεστάλη v2
τῶι θεῶι δωρεὰ ὑπὸ βασιλέως
15 Πτολεμαίου Θεοῦ Νέου Διονύσο̣[υ]
ὀδόντες ἐλεφάντων v λδʹ ἄγο̣[ν]-
[τες] σταθμὸν τάλαντα v κδ̣ʹ
[μνᾶ]ς v3 κʹ πρεσβευσάντων
{²Probably only one line missing, two at most}²
Search Help
Contact Us