Honorary inscription for athlete (no name) [ ... kratous], victor at Olympia, Pythia, Nemeia, Eleutheria in Plataia, Aktia ta Megala Kaisarea, Sebasta Rhomaia given by koinon tes Asias, Isthmia, Eleusinia ta Megala, Heraia in Argos, and Halieia in Rhodes; Ie: Hellenica 7, 117-125; Moretti 59; *IDidyma 201. (See also Miletos 406).  
[ ] IDid 201
0 {²Beginning lost}²
[— καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Σεβαστῶν Ῥω]-
μαίων τὸν τ̣[ιθέ]μ̣ε̣ν̣ο̣ν̣ [ὑπὸ τ]οῦ κο[ινοῦ τῆς Ἀσίας ὁ]-
πλίτην πρῶτον τῶν Ἰώνων καὶ Ἴσ[θμια ὁπλίτην πρῶ]-
το<ν> Μιλησίων καὶ Πύθια πάλιν σ̣[τάδιον καὶ ὁπλίτην]
5 πρῶτον τῶν Ἰώνων καὶ τὸν τιθέμ̣[ενον ἀγῶνα ὑπὸ τῶν ἀ]-
πὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονικῶν καὶ σ[τεφανιτῶν στά]-
διον, δίαυλον, ὁπλίτην πρῶτον πά[ντων καὶ Ἡραῖα]
τὰ ἐν Ἄργει στάδιον πρῶτ[ον Μιλησί]-
ων καὶ ὁπλίτην καὶ Νέμε[ια τὸ τρίτον]
10 στάδιον, δίαυλον, ὁπλίτη̣[ν πρ]ῶτον
τῶν Ἰώνων καὶ Ἁλίεια τὰ ἐν̣ [Ῥόδ]ῳ στά-
διον καὶ ὁπλίτην καὶ Ἐλευθ[έρια τ]ὰ ἐν Πλα-
ταιαῖς τὰ τιθέμενα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἑ[λλήνων τ]ὸ δεύτερο[ν]
στάδιον, δίαυλον, ὁπλίτην καὶ τὸν ἀπὸ τοῦ [τροπαίο]υ ἐνόπλι-
15 ον δρόμον καὶ ἀναγορευθέντα τὸ δεύτερον̣ [ἄριστο]ν τῶν Ἑλλή-
νων πρῶτον καὶ μόνον καὶ τιμηθέντα ὑπὸ τ[οῦ κοινο]ῦ τῶν Ἑλ[λή]-
νων χρυσῶι στεφάνωι ἀριστήωι καὶ Ἴσθμια [τὸ δεύτε]ρον ὁπλ[ί]-
την καὶ Ἐλευσίνια τὰ Μεγάλα, ἃ τίθησιν ὁ δῆ[μος ὁ Ἀθη]ν̣αίων, [δίαυ]-
λον καὶ ὁπλίτην καὶ τιμηθέντα ὑπὸ τοῦ δή̣[μου τ]οῦ [Ἀθηναίων]
20 πολιτήαι καὶ ἰκόνι καὶ θαλλοῦ στεφάνωι ἀ[νδραγαθίας ἕνεκεν.]
vacat
Search Help
Contact Us