Honorary inscription for athlete Aur(elius) Synegdemos, victor at Megala Didymeia, by boule and demos; AD 212/c.230: *IDidyma 169; Robert, CRAI 1968, 573-5 (PH).  
[ ] IDid 169
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἐτί-
μησεν Αὐρ(ήλιον) Συνέγδη-
μον βʹ νικήσαντα τὰ Με-
γάλα Διδύμεια παίδων
5 πάλην ἐπὶ προφήτου
Αἰλιανοῦ Ποπλᾶ ἀνα-
στάντος δὲ ἐπὶ προ-
φήτου Αὐρηλίου Ἀπ-
φιανοῦ. αʹ βʹ vacat
10 <⁶⁵>⁶⁵ #⁹³⁷ ❦
Search Help