[ ] Phokis — Delphi — 279/8; 276/5 BC — SIG(3) 396
1 [ἔδοξε τᾶι πόλει τ]ῶν Δελφῶν· ἐπειδὴ Ἱεροκλῆς Ἱέρωνος Συρακ[όσιος διατελεῖ τά τε ποτὶ τὸν θεὸν καὶ ποὶ τὸ ἱερὸν] εὐσεβέων
[καὶ τᾶι πόλει κοινᾶι] καὶ τοῖς ἐντυγχανόντοις ἀεὶ καθ’ ἱδίαν Δελ[φῶν φιλανθρώπως χρείμενος, ἀναγράψαι Ἱεροκλῆ] εὐεργέ-
[ταν τοῦ ἱεροῦ καὶ τ]ᾶς πόλιος καὶ πρό[ξεν]ον· ὑ[πάρχει]ν δὲ αὐτ[ῶι καὶ ἐγγόνοις προμαντείαν, προδικίαν, ἀτέλειαν] πάντων,
[προεδρίαν ἐν τ]οῖς ἀγώνοις, ἀ[συλίαν, ἀσ]φάλε[ιαν καὶ τ]ὰ λοιπὰ [πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις τοῦ ἱεροῦ καὶ] τᾶς
5 [πόλιος. ἄρχοντο]ς Ἐρασίππου, βου[λευ]όντων Χαριξένου, Αἰακίδα, [Μελισίωνος].
Search Help