[ ] Phokis — Delphi — undated — SIG(3) 654A
I,1.1 τὸ κοιν[ὸν τῶν]
Ἀμφικτ[υ][νων]
εἰκόν[ι χ]αλ[κῆι].
vestigia coronae
5
I,2.1 [τὸ κοινὸν]
[τῶν Αἰτωλῶν]
[εἰκόνι χαλκῆι].
[corona]
5
I,3.1 [ἡ πόλις]
[ἡ Δελφῶν]
εἰκ[όνι χαλκῆι].
vestigia coronae
5
II,4.1 [τ]ὸ κοινὸ[ν τῶν]
Ἡπειρω[τ][ν]
εἰκόνι χα[λκῆι].
semis coronae
5
II,5.1 Κνώσιοι κα[ὶ]
τὸ κοινὸν [τῶν]
Κρηταέων
εἰκόνι χα[λκῆι].
5 semis coronae
II,6.1 lapis perditus
III,7.1 verba perdita
vestigia coronae
III,8.1 τὸ κοινὸν τῶν
Ἰώνων εἰκόνι
χαλκῆι.
corona
5
III,9.1 Ἀθηναίω[ν οἱ]
ἱππεῖς εἰ[κό]νι
χαλκῆι.
corona
5
IV,10.1 Ἀθηναίων
οἱ ἐπίλεκτοι
εἰκόνι χαλκῆι.
corona
5
IV,11.1 Ἀθηναίων
οἱ ἐν ἄστει
τεταγμένοι
εἰκόνι χαλκῆι.
5 corona
IV,12.1 Ἀθηναίων οἱ
ἐμ Πειραιεῖ
τεταγμένοι
εἰκόνι χαλκῆι.
5 corona
V,13.1 Ἀθηναίων  οἱ
ἐν τῶι ναυτικῶι
τεταγμένοι
εἰκόνι χαλκῆι.
5 corona
VI,14.1 τὸ κοινὸν
τῶν Ἀχαιῶν
εἰκόνι χαλκῆι.
corona
5
VI,15.1 Ἀθηνα[ίων]
οἱ ἐν τοῖς φρου-
ρίοις τεταγμέ-
νοι εἰκόνι χαλκῆι.
5 corona
VI,16.1 Ἀθηναίων ὁ δ[ῆ]-
μος ὁ ἐν Σαλα-
μῖνι εἰκόνι
χαλκῆι.
5 corona
VII,17.1 [Ἀθη]ναίων ὁ δ[ῆ]-
[μ]ος ὁ ἐν Ἴνβρωι
εἰκόνι χαλκῆι.
corona
5
VII,18.1 ὁ δῆμ[ος ὁ Φλεια]-
σίων ε[ἰ]κόν[ι]
χαλκῆι.
corona
5
VII,19.1 [ὁ δῆμος ὁ]
[․․․․․․․․․․․․]
ε[ἰκόνι χαλκῆι].
corona
5
VIII,20.1 [ὁ] δῆμος ὁ Ἀμ-
βρακιωτῶν
εἰκόνι χαλκῆι.
corona
5
VIII,21.1 [δῆμος ὁ]
[Παλέων εἰ]-
κ[όνι χαλκῆι].
corona
5
VIII,22.1 verba perdita
corona
IX,23.1 ὁ δῆμος ὁ Πελ-
λανέων εἰ-
κόνι χαλκῆι.
corona
5
IX,24.1 ὁ δῆμος ὁ
Τροζηνίων
εἰκόνι χαλκῆι.
corona
5
IX,25.1 ὁ δῆμο[ς ὁ]
Κυζικηνῶ[ν]
εἰκόνι χαλκῆ[ι].
corona
Search Help