[ ] Phokis — Delphi — 106 BC — SIG(3) 728K
1 [ἐπει]δὴ οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται οἱ ἐν Ἀθήναις καὶ ὁ ἐ[πιμε]λητὴς αὐτῶ[ν Ἀ]λέξανδρος Ἀρίστωνος, κωμικὸς ποιητής, εὐσεβῶς ἔχοντε[ς]
[πο]τὶ τὸν θεόν, καὶ τὸν αὐτοσαυτῶ<ν> δᾶμον τιμέοντες, καὶ σ[υναύ]ξειν αὑτ<ῶ>ν θέλοντες τὰ ποτὶ τοὺς θεοὺς ἀνήκοντα, διὰ τὸ πρώτους αὐτοὺς παιδε[ίας]
[πάσας] εὑρέτας γεγόνειν καὶ σ[κανικῶν ἀγώνων κτιτάς, — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — —]πιόδοτον Ἀπολλωνίου, Θεόδωρον Ἐρητυμένεος,
Διοσκουρίδ[ην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — —]ου, Θεότιμον [— — — — — — — — —]ικοξένου, Τίμωνα
Εὐκλείδου, Διόφαντον Ἀρίστωνος, [— — — — — —]απιάδα, Διονυσόδωρον Διονυσοδώρου, Δάμωνα Εὐ[γείτονος, — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — —], Διόδωρον Μηνοδώρου, [— — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — ἐξαπέστειλαν δὲ καὶ τοὺς συναγωνιξαμένους] τὸν θυμελικὸν ἀγῶνα [καὶ τὸν σκανικὸν ἐν ταῖς τοῦ θεοῦ ἁμέραις],
25 [ἐπῶν ποιητὰς Δι]οφάνην Διοδώρου, Κράτερον Ἀντιπ[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —] Ὀνάσιμον Ὀ[— — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 [— — — — — —] Ἡρόστρατον Λεωνίδα, καὶ τοὺ<ς> συ[ναγωνιξομένους τού]τοις Πραξιτ<έ>λην Θεογένεος, Μύρωνα Φιλεταίρου, Φιλώτα[ν — — —, — — —]
[Δ]ωροθέου, Δάμωνα Εὐγείτονος, τραγῳδοὺς [δὲ — — — — — —, Ἱ]έρωνα Ἱέρωνος, Ἡράκλειτον Ἡρακλείτου, Εὐγείτονα Εὐμήδεος, [καὶ τοὺς τούτοις συναγω]-
[νιξ]ομένους <— — —> Διονυσοδώρου, Τίμωνα Εὐκλείδου, Π[— — — — — —], Διονύσιον Δαμόκλεος, Μέντορα Πρωτογένεος, Μητρόδωρον Ἡ[— — — — — —]
[․․․], Κρίτωνα Νικοδάμου, Διομήδην Ἀθηνοδώρο[υ, — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἁ πόλις τῶν Δελφῶν]
[τὰν τῶν τεχνιτᾶν σύνοδον] τῶν ἐν Ἀθήναις ἀρ[ετᾶς ἕνεκεν καὶ ε]ὐσεβείας τᾶς εἰς τὸ θεῖ[ον Ἀπ]όλλωνι ἀνέθηκεν· τὰν δὲ ἀναγόρευσιν τούτω[ν ποιῆσαι τοὺς ἄρχοντας]
[ἐν τῷ γυμνικῷ ἀγῶνι τ]ῶν τε Πυθίων καὶ Σωτηρίων ἀ[κολούθως τῷ ψα]φίσματι· ὁμοίως δὲ εἶμεν τὰς αὐτὰς τιμὰς καὶ τῶι ἐπιμελητᾶι αὐτῶν [καὶ ἀρχεθεώρῳ Ἀλεξάνδρῳ],
40 [στεφανῶσαι δὲ καὶ τοὺς θεω]ροὺς τοὺς μετ’ αὐτοῦ δαφν[ῆς στεφάνῳ, καὶ] ἐπαινέσαι αὐτοὺς ἐφ’ ἇι πεποίηνται ἀναστρο[φᾶι καὶ φιλοτιμίαι καὶ τοὺς λοιποὺς τῶν τεχνιτᾶν]
[τοὺς ἐπιδεδαμηκότας, κ]αὶ εἶ[μ]εν πάντοις τοῖς [ἐν Ἀθήναις τεχνίταις ἀσ]υλίαν καὶ προ[μαντείαν καὶ προπομπείαν καὶ προξενίαν, ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ τἄλλα τίμια καὶ φι]-
[λάνθρωπα, ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις] ὅπως δὲ καὶ π[άντοις τοῖς ἐπιγινομένοις] φανερ[ὰ γίνηται ἁ τῶν τοιούτων ἀνδρῶν φιλοτιμία καὶ εὔνοια, ἀναγράψαι τόδε τὸ]
[ψάφισμα ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλω]νος ἐπὶ το[ῦ θησαυροῦ τοῦ Ἀθηναίων — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us