[ ] Phokis — Delphi — 97 BC — SIG(3) 728F
1 [ἐπ]ὶ Ἀργε[ίου] ἄρχοντος Ἀθήν[ησιν, κοσμητο]ῦ δὲ τῶν ἐφήβων Ἐπιμάχου τοῦ Ἐπιμάχου,
[ἔφη]βοι [οἱ π]ροπέμψαντες τὴν Πυθ[αΐδα]·
I.3 Φιλόστρατος Φιλοστράτου,
Δημήτριος Ἀμμωνίου,
5 Διονύσιος Ἀμμωνίου,
Σαραπίων Σαραπίωνος,
Ἡφαιστίων Ἡφαιστίωνος,
Λεύκιος Λευκίου,
Λυσίας Λυσιμάχου,
10 Θεόδωρος Λυσιμάχου,
Μνασαγόρας Ἀρτέμωνος,
Ἰάσων Ζωίλου,
Σωκράτης Σωκράτου,
Ἑρμοκράτης Ἀ[σκλ]α[π]ίωνος,
15 Μοσχίων Συμμάχου,
[Δ]ιονύσιος Ἐπικτήτου,
Διονύσιος Κηφισοδώρου,
[— —]άνης Ν[ικ— —],
[Ἰσίδ]οτος Στράτωνος
20 [Τι]μόθεος Ἀμπελίδου,
[Ἰσ]ίδωρος Ἰσιδώρου,
[Ἡ]λιόδωρος Ἡλιοδώρο[υ],
Μένανδρος Μενάν[δρου],
Βάκχιος Βακχίου,
II.3 Ἕρμων Εὐπόρ[ου],
Λέων Λέοντος,
5
Φιλωνίδη[ς Φ]ιλωνίδ<ο>υ,
Θέωρος Θε[ώρο]υ,
Ἀνδρόνικο[ς] Δημαινέτου,
Γναῖος Αὔλ[ου],
10 Ἀπολλώνι[ος Ε]ὐκταίου,
Ἀρισταγόρας [— —]ομάχου,
Σαραπίων Σαρ[απ]ίωνος,
Δημήτριος Ἀλεξάνδρου,
Σωσίβιος Ἀπο[λλ]οφάνου,
15 Ἡγέλοχος Θ[εο]δώρου,
Ζήνων Ζή[ν]ωνος,
Ἀνδρόνι[κος — —]όστρωνος,
—αρ— — — — — —όνου,
[Ἀ]λεξίων Ἀλεξί[ωνος],
20 Ξενόφιλος Ξενοφίλου,
Αἰνείας Σωσιβίου,
Μενεκράτης Μενεκράτου,
Καλλίας Καλλίου,
Σώστρατος Ἰσιδώρου,
III.3 Ἡρόδοτος Μουσαίου,
Ἑρμαγόρας Ἑρμαγόρου,
5 Γάϊος Μαάρκου,
Τιμογένης Τιμογένου,
Ἰάσων Ἰάσονος,
Θεόδωρος Διονυσίου,
Δημήτριος Χρυ<σο>γόνου,
10 Τιμοκλῆς Τιμοκλέους,
Νίκανδρος Ἐπινίκου,
Ἀσκληπιάδης Καλλιξένου,
Ἀπολλωνίδης Διοσκο<υ>ρίδου,
Διοκλῆς Φιλίππου,
15 Αὖλος Λευκίου Βάσσιος,
Νίκων Νίκωνος,
Διοκλῆς Διοκλέους,
Θεοκλῆ[ς Θ]εοκ[λέους],
․․․ίας ․․․ε․․․ου,
20 Ἰσίδοτος Νικομάχου,
Φίλων Φίλωνος,
Σωσίβιος Θέωνος,
Θέων Θέωνος,
Νικίας Νικοκλέους,
25 Μνασέας Μνασέου.
IV.3     παιδε[υταί]·
Ὁμολώϊχος — — —,
5 Διονύσιος — — —,
Πάτρων Τιμ— —,
Ἡρόδοτος Β— — —,
Φιλοκλῆς Θ— — —,
Ἀμεινιάδη[ς — — —],
10 Καλλίας Κρι— —,
12 ἱππεῖς οἱ ἐλθόν[τες]·
Σθένελος Σθε[νέλου],
15 Δημοκλείδης [Φιλοκ]λέους,
Διονύσ[ιος Διονυ]σίου,
Ξε[ν— — — — — —],
— — — — — — — — —
Search Help