[ ] Phokis — Delphi — 274 BC
1 θεοί.
[Δ]ελφοὶ ἔδωκαν Νεάνθει Πολυκλεῖ
[Ν]ικοτέλου Κυζικηνοῖς αὐτοῖς καὶ ἐκ[γό]-
νοις προξενίαν, προμαντείαν, προδικί-
5 αν, εὐεργεσίαν, ἀσυλίαν, προεδρίαν, ἀ-
τέλειαν πάντων, ἐπιτιμὰν καθάπερ Δε[λ]-
φοῖς. ἄρχοντος Ἡρακλείδα, βουλευόντω[ν]
[Κ]λέωνος, Θευγένευς, Ἀρχιάδα.
Search Help