[ ] Att. — Rhamnous — ca. 225-200 BC — IG II² 1310
See also:
1 [— — — εἶπεν· ἔδοξεν {²⁷δεδόχθαι?}²⁷] τ̣οῖς στρατιώταις τοῖς ὑπὸ Ἀσ-
[— — τεταγμένοις]· ἐπειδὴ Φιλοκήδης χειροτονη-
[θεὶς στρατηγὸς ἐπὶ τὴ]ν̣ παραλίαν τὸν ἐνιαυτὸν
[τὸν ἐπὶ — — — ἄρχοντος] δ̣ιετέλεσεν ἑαυτὸν ἀνέν-
5 [κλητον παρασκευάζων τ]ο̣ῖς στρατιώταις καὶ κοινεῖ
[πᾶσιν καὶ ἰδίαι εἰς ὅ τι ἂν α]ὐ̣τὸν παρακαλῶσιν, ἀπο-
[δεικνύμενος δὲ καὶ τὴν φιλοτιμία]ν ἣν ἔχων δ̣[ι]ατελεῖ πρὸς
[ἑαυτοὺς τὰ — — — —] ὅπλα εἰς τὸ Νεμέσιον
[ἀνέθηκεν καὶ — —ως δι]έτριψε μετὰ τῶν στρατ-
10 [ιωτῶν {²⁷στρατ|[ευομένων]?}²⁷ Ῥαμνοῦντι· ὅπως ἂν οὖν ο]ἱ στρατηγοὶ οἱ ἐ̣[πὶ τὴν]
[παραλίαν ἀεὶ καθιστάμενοι εἰδῶσιν ὅτι χάριτ]ας [ἀξίας]
[κομιοῦνται δι’ ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν· ἀγαθεῖ τύχει· — — —]
Search Help