[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. 32 — 367/6 a. — Hesp. 8.1939.5,3 — Tod GHI 2.137 — SEG 15.90; 32.57
1 Θ[ε]οί.
Δημόφιλος Θεώρο Κεφαλῆ-
θεν ἐ̣γραμμάτ[ε]υε.
ἔ̣δοξεν τῆ̣ι βουλῆι καὶ τῶ[ι] δῆμωι· Οἰνηὶς
5 ἐ̣πρυτάνε̣[υ]ε, Δημόφι̣λ̣ος Θεώρο Κεφαλῆθε-
ν̣ ἐγπαμμά̣τ̣ευεν, Φί[λι]ππος Σημαχίδης ἐπ-
εστάτει, [Π]ολύζηλος̣ [ἦρχ]ε, Κηφισόδοτος ε-
[ἶ]πεν· ἐπε[ι]δ̣ὴ Αἰτωλ̣ῶν̣ [τ]ο̣ῦ̣ κ[ο]ι̣νοῦ δεξαμέ-
[ν]ων τὰς μ[υ]στηριώ̣τ̣ιδ[α]ς [σ]π[ο]νδὰς τῆς Δήμ-
10 [η]τ̣ρος τῆς [Ἐ]λευσινίας καὶ τῆς Κόρης τοὺ-
[ς] ἐπαγγείλαντας τὰς σπονδ̣ὰς Εὐμολπιδ-
ῶ̣ν καὶ Κη̣ρύκων δεδέκασι Τ[ρ]ιχονειῆς Πρ-
[ό]μαχον κ̣αὶ Ἐπιγένην παρὰ τοὺς νόμους τ-
[ο]ὺς κοι[ν]οὺς τῶν Ἑλλήνων, ἑλέσθαι τὴμ βο-
15 [υ]λὴν αὐ[τ]ίκα μάλα κήρυκα ἐξ Ἀθηναίων ἁπ-
ά̣ντων ὅσ̣[τ]ις ἀφικόμενος πρὸς τὸ κοινὸν
[τὸ Αἰ]τ̣ω̣[λῶν] ἀ̣[παιτήσει τοὺς] ἄ̣νδ̣ρ̣ας ἀφεῖ-
[ναι] καὶ [․․․․․․․․18․․․․․․․․ δικ]ά̣ζειν
[ὅ]πως ἂν μ̣[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]ς κα-
20 ὶ Αἰτωλο[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]ρ̣-
οι εἰς το[․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
αν οἳ ἂν τ[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ Εὐμολ]-
πίδας κ[αὶ Κήρυκας ․․․․․․․17․․․․․․․․]
ας βου̣λ̣[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․]
25 ήσοντ[αι ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
ους δώσ[ουσι(?) ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
ἐς ἐφόδ[ια τὸν ταμίαν τοῦ δήμου ΔΔΔ δραχ]-
μὰς ἐκ τ[ῶν κατὰ ψηφίσματα ἀναλισκομέν]-
ω̣ν̣ τ̣ω̣ι̣ [δήμωι. {²vacat(?)}² ]
30 [{²vacat(?)}²]
Search Help
Contact Us