[ ] Att. — Athens: Ag. & Akr. — stoich. 37-39 — 394/3 a. — IG II² 17 — Hesp. 26.1957.51,8 — SEG 15.84; 16.42; 29.85; 36.140
1 ἔδοξεν τῆι βολῆι· Αἰγηὶς [ἐπρυτάνευε, Ἀριστοκρ]-
άτης ἐγραμμάτευε, Ἀμειψ̣[ίας ἐπεστάτε, ․․7-8․․․]
εἶπε· ἐπαινέσαι Σθόρυν [τὸν μάντιν, ὅτι πρόθυμό]-
ς ἐστι ποε͂ν ὅ τι δύναται [ἀγαθὸν τὴν στρατιὰν καὶ]
5 τὴν πόλιν τὴν Ἀθηναίων· [περὶ δὲ ὧν λέγει Σθόρυς],
ἐπειδὴ αὐτο͂ ἦσαν οἱ πρόγον̣[οι πρόξενοί τε καὶ εὐ]-
εργέται τῆς πόλεως τῆς Ἀθη[ναίων, αὐτὸν δὲ καὶ πο]-
λίτην ἐποιήσαντο Ἀθηναῖοι, [ἀναγράψαι Σθόρυι]
τὸν γραμματέα τῆς βολῆς ἐν σ[τήλαιν λιθίναιν ἐν]
10 πόληι καὶ ἐν Πυθίο τὰ ἐψηφι[σμένα περὶ Σθόρυος]
τ̣[ῶ]ι δήμωι. καλέσαι δὲ Σθόρυ[ν 〚καὶ ἐπὶ δεῖπνον〛]-
[εἰς α]ὔριον 〚ἐς τὸ πρυτανεῖο[ν.]〛.  {²vacat}²
[Ἀρι]στοκράτης Αἰσχίνο Κεφ[αλῆθεν ἐγραμμάτευε],
[Εὐ]β̣ολίδης Ἐ̣[λ]ευσίνιος ἦρ[χεν ἐπὶ τῆς Αἰγηίδος]
15 [πρυτα]νε̣ία̣[ς. vv]    {²vacat     [vacat]
[ vacat        ]      vacat     [vacat]
[ vacat        ]      vacat     [vacat]
[ vacat        ]      vacat     [vacat]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 [․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․ν
[․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ εἶ]πε·
[κύρια μὲν ἐ͂ναι Σθόρυι τὰ ψηφίσματα τά ἐψη]φισμέ-
[να αὐτῶι πρότερον ὑπὸ το͂ δήμο το͂ Ἀθηναίω]ν̣ καὶ τὸ
[νυνὶ ψηφισθέν· ἐπαινέσαι δ’ αὐτὸν ἐπει]δὴ πρότε-
25 [ρόν τε διετέλει Σθόρυς πρόθυμος ὢν] Ἀθηναίοις
[καὶ ὅ]τ̣ι προ[εῖπε(?)․․․8․․․․ τὰ γενόμ]ενα περὶ τῆς
ν̣αυμαχίας [μαντευσάμενος ἐκ τῶν ἱ]ε̣ρῶν τῶν εἰσι-
τητηρίων ὧ[νπερ ἔθυσεν καὶ τὰ] ἄ̣λ̣[λα ἐσ]τὶ ἀνὴρ ἀγα-
θὸς περὶ τὴ[ν πόλιν τὴν Ἀ]θ̣ην[αί]ων κ̣[αὶ ο]ἱ πρόγονο[ι]
30 πρότερον, κα̣[ὶ ἐ͂ναι αὐ]τὸν Ἀθ[ην]αῖο[ν, γρά]<ψ>ασθαι δ[ὲ]
αὐτὸν εἰς φυ[λὴν κα]ὶ δῆμον ἵ[ν’ ἂ]ν βόλ̣[ηται]· τὸς δὲ [στ]-
ρατηγὸς τὸς [ἐνθ]άδε ἀποδο͂να[ι] αὐτῶ[ι τὸν μι]σθ̣ὸ̣ν̣ ὅ]-
σομπερ πέρυ[σι]ν ἔφερε· τὸν δὲ [γ]ραμμ[ατέα τ]ῆ̣ς βολ[ῆ]-
ς ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα τόδε [τέ]λε̣[σι τοῖ]ς Σθόρυ[ο]-
35 ς ἐν στήληι [ἵ]ναπερ αὐτῶι τὰ π̣[ρ]ό̣τερ[α ψηφί]σματα [ἀ]-
ναγέγραπται· ἐὰν δέ τις ταῦ̣[τ]α ἄκυρ[α ποι]ῆι, ὀφελέ]-
τω χιλίας [δ]ρ̣α̣χμὰ̣ς ἱε̣ρ̣[ὰς τῆ]ι Ἀθηνάα[ι καὶ] τῶι Ἀ[πό]-
λλωνι τῶ[ι] Πυθίωι ἑτέρα̣[ς]· ἐ͂ναι δὲ ταῦ[τα κ]αὶ τοῖς [ἐ]-
κγόνοις τοῖς Σθόρυος· καλέσαι δὲ αὐ[τὸν] ἐπὶ δε[ῖπ]-
40 νον εἰς [τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον.  {²vacat}²
Search Help
Contact Us