[ ] Att. — Athens: Ag. & Akr. — stoich. 30 — 395 a. — IG II² 14 — Hesp. 8.1939.1,1 — SEG 21.220
frg. a.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․]οι[— — — — — — — — — — — — — — —]
{²vacat}²
frg. b.2 [συμ]μαχία Βοιω[τῶν καὶ Ἀ]θηναί[ων ἐς τὸ]-
[ν ἀεὶ] χρόνον.  {²vacat}²
[ἐάν τ]ις ἴηι ἐπ’ Ἀθηναίος] ἐπ[ὶ] πολέμω[ι ἢ]
5 [κατὰ] γῆν ἢ κατ[ὰ θάλαττ]αν, βοηθε͂ν Βοι[ω]-
[τὸς π]αντὶ σθέ[νει καθ]ότι ἂν ἐπαγγέλλ-
[ωσιν] Ἀθηναῖ[οι κατὰ τὸ] δυνατόν, καὶ ἐ[ά]-
[ν τις ἴ]ηι ἐπὶ [Βοιωτὸς ἐ]πὶ πολέμωι ἢ [κα]-
[τὰ γῆν ἢ] κατὰ [θάλατταν], βοηθε͂ν Ἀθηνα[ί]-
10 [ος παντὶ σθένει καθότι] ἂν ἐπαγγέλλ[ω]-
[σι Βοιωτοὶ κατὰ τὸ δυνα]τόν· ἐὰν δέ τ[ι δ]-
[οκῆι ἢ προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖ]ν Ἀθην[αίο]-
[ις καὶ Βοιωτοῖς κοινῆι βουλευομένο]-
[ις— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us