[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. — 346/45 a. — Hsp.19.1950.270,24(a) — Hsp.26.1957.10,S4-13,S5 — SEG 16.125-126
frg. a.1 [— — — — — ἐπὶ] Ἀρ̣[χ]ί̣ου ἄρχ[οντ]ος πραθέ[ντα — — —]
[— — — — — — —]ρβου Ἕρμε[ι ∶ Λ]εωσθένη[ς — — — — —]
[— — — — — — Θρα]συμήδης Λ[υ]σιμάχου [— — — — — — — —]
col. I.4 [— — — — — — — ὠνη ∶ — — — — — — — — — — Πα]λλη ∶ ΧΧΧ𐅅
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τοῖς ἐδάφ]εσιν τοῖ-
[ς — — — — — — — — —  ὧι γεί ∶ βορρᾶ ∶ — — — — — Σο]υνι ∶ νο-
[τό ∶  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] Παια-
[νι ∶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τ]οῖς
[ἐδάφεσιν τοῖς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
9a lacuna
col. II.10 [ρμ]αικὸν ἐπ]ὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․ Σ]φήττι ∶ ὧ[ι γεί ∶ βορρᾶ ∶  — — — — — — — — — — — — — —]
[νοτό] ∶ ὁ λόφος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․6․․․]η̣τ ∶ ἐρ[γαστήριον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․6․․․]ον φέ[ρουσα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 [․․․8․․․․]ΛΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15a lacuna
frg. b.col. II lacuna
16 [— — — ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]ΟΛ[— — — — — — —]
[— — — ․․․․․13․․․․․․ Ἀμφιτρ]οπῆσιν [— — — — —]
[— — — ․․․․․․15․․․․․․․] νοτό ∶ Φιλιππ[— — — — —]
[— — — ․․․․․․14․․․․․․]ης Μαραθ ∶ ὠνη ∶ Αἰ̣[— — — — —]
20 [— — — ․․․․․12․․․․․] 𐅄 μέταλλον παλαιὸν [ἀνασάξιμον — — — —]
[— — — ․․․․10․․․․] ἐν τοῖς ἐδάφεσιν τοῖς Να[— — — — —]
[— — — ὧι γεί ∶ βορρ ∶ ἡ] χαράδρα ἡ ἀπὸ Λαυρείο[υ — — — —]
[— — — ․․․․9․․․․ πρὸ]ς ἡλίου ἀνι ∶ ἡ αὐτὴ νοτό [∶ — — — —]
[— — — ․․․․11․․․․․ π]ρὸς ἡλίου δυο ∶ Εὐβουλο[— — — — —]
25 [— — — ․․․․9․․․․ ὠνητ]ὴς Κτησίας Εὐαγίδο[υ Φιλα ∶ — — — —]
[— — — ․․․․․․15․․․․․․․]ου Θορίκι ∶ μέταλ[λον ἀπεγράψατο — — —]
[— — — ․․․․․․15․․․․․․․ π]αλαιὸν ἀνασά[ξιμον ὧι γεί ∶ βορρ ∶ — — —]
[— — — ․․․․․․․16․․․․․․․]ηττος νοτό [∶ — — — — — —]
[— — — ․․6․․․ πρὸς ἡλίου δυ[ο ∶ Σμικυθο[— — — — —]
30 [— — — ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ΤΤ𐅆𐅅𐅄 ∶ [— — — —]
[— — — ․․․․․․․․18․․․․․․․․ Δι]ονυσ[ι — — — — — —]
31a lacuna
Search Help