[ ] Att. — Athens: Agora — s. I a./I p. — IG II² 9411
See also:
1  Σο[φί]α
Ἀπο[λλ]ωνίου
 Μιλησία
Search Help