[ ] Att. — Athens: Agora — 21/0
See also:
frg. a.1 [ἀγαθῇ τύχῃ· ἐπὶ τὰ ὅπλα στρατηγο]ῦντος Ἀντι〚Σ̣〛-
[πάτρου {²⁶Ἀντι[πάτρου]}²⁶ τοῦ Ͻ Φλυέως τὸ —ʹ 〚        ]#⁷Λ̣                   Σ̣Υ〛
[ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Κεκροπίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι οἱ ἐπὶ Ἀπο]λήξιδος ἄρχοντος
[ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἐμφανίζουσι τὸν ταμίαν ὃ]ν αὐτοὶ ἵλαντο ἐξ
5 [ἑαυτῶν — — — — — — c.28 — — — — — — καὶ ἀποφαίνουσ]ι τῇ βουλῇ τάς τε v
[θυσίας τεθυκέναι τοῖς θεοῖς ἁπάσας τὰς  καθηκούσας  ἐν τῇ πρ]υτανείᾳ ἐκ τῶν ἰ%⁸⁰-
[δίων ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ παίδων καὶ] γυναικῶν καὶ τῶν
[φίλων καὶ συμμάχων, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν]των καὶ τῶν λοιπῶν
[προνενοηκέναι(?)· προσενηνέχθαι δὲ καὶ πρὸς ἑατοὺς λαμπρ]ῶς καὶ φιλαγάθως·
10 [— — — — — — — — — — c.47 — — — — — — — — — —]ιέων τιμὴν ἔν τε
[— — — — — — c.36 — — — — — — ἀνεστράφθαι ἀ]ξίως τῆς τε ἰδίας
[μεγαλομερείας καὶ τῆς πρὸς τοὺς πρυτάνεις εὐνοίας· καὶ διὰ τα]ῦτα παρακαλοῦσι
[τὴν βουλὴν ἐπιχωρῆσαι ἑαυτοῖς αὐτοῦ γραπτῆς ἰκόνος ἀνάθεσι]ν ποιήσασθαι ἐν̣
[τῷ βουλευτηρίῳ(?) καὶ ἐπιγράψαι τάδε· οἱ πρυτάνεις τῆς Κεκροπίδος τὸν ἐ]φ’ ἑατῶν ταμί-
15 [αν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
(about 15 lines missing
frg. b.col. 1.16 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]ς̣
[— — ι]οι
20 [— — — —]
[— — —]κου
[— — — —]
[— — — —]
[— — — ο]υ
25 [— — — ο]υ̣
col. 2.26 [— — — —]
Σωσικράτης Ͻ
Ἁλαιεῖς
Νικόλαος Ͻ
30 Νικοφῶν Ͻ
Μελιτεῖς
Γ̣ναῖος
Ποθεῖν̣ος
Ἀθήναιος
35 Δημητρίου
οἱ πρυτάνεις
τὸν ἐπώνυμον.
in corona
Ἀρίσ-
40 τωνα
Σωσιστ-
ρ̣άτου Ἀ̣-
[θ]μονέα
Search Help
Contact Us