[ ] Att. — Athens: Agora — med. s. I a.
1 οἱ πρυτάνεις
τὸν ταμίαν τῆς φυ-
λῆς
in corona
5 Διοφά-
νην Ἀπολ-
λωνίου
Ἀζηνιέ-
α
ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἱπποθωντίδος
10 καὶ οἱ  ἀείσιτοι οἱ ἐπὶ Διοκλέους Ἀζηνιέως [ἄρ]-
χοντος ἀποφαίνουσι τῆι βουλῆι τὸν ταμία[ν]
ὃν αὐτοὶ εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Διοφάνην Ἀπο[λλω]-
νίου Ἀζηνιέα τάς τε θυσίας τεθυκέναι ἐ̣κ̣ [τῶν ἰδί]-
ων καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων ἐπιμεμελ[ῆσθαι φιλα]-
15 γάθως καὶ διὰ ταῦτα παρακαλοῦσι τὴν βο[υλὴν ἐπιχω]-
ρῆσαι αὐτοῖς στεφανῶσαι αὐτὸν θαλ[λοῦ στεφά]-
νωι, τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπ̣[αινέσαι τὸν τα]-
μίαν τῶν πρυτάνεων τῆς Ἱπποθω[ντίδος Διοφάνην]
Ἀπολλωνίου Ἀζηνιέα καὶ στεφανῶ[σαι αὐτὸν θαλλοῦ]
20 στεφάνωι ὧ(ι) πάτριόν ἐστι στεφ[ανοῦν τοὺς ἀγαθοὺς]
τῶν ἀνδρῶν· ἀναγράψαι δὲ τόδε τ[ὸ ψήφισμα τὸν γραμ]-
ματέα τὸν κατὰ πρυτανήαν εἰς σ[τήλην λιθίνην καὶ ἀνα]-
θεῖναι ἐν τῶι βουλευτηρίωι
col. 1.24 Ἀζηνιεῖς
25 Διοφάνης Ἀπολλωνίου
Λυσίμαχος Πολυκρίτου
Δίκαιος Ͻ
Ζήνων Θεοφράστου
Ἀπολλώνιος Ͻ
30 Ἐράτων Ἰσιδώρου
Λεύκιος Ἐράτων
Ἀριστόνικος Πρωτογένους
Φιλόστρατος Πολυκρίτου
Διοσκουρίδης Δημέου
35 Διονύσιος Ͻ νε(ώτερος)
Διονυσόδωρος Διογένους
Θεόφιλος Ἡλιοδώρου
Αἰσχίνης Λευκίου
Νυμφοκλῆ[ς Ͻ]
40 Λεύκιος [— —]
lacuna
col. 2.41 [— —]
Ἀρισ[τ — —]
Ἀρι̣[— —]
Δε[— —]
45 Τιμ̣[— —]
Ἀρι[— —]
Φ[— —]
Ν[— —]
Δι[— —]
50 Γ̣[— —]
Δ[— —]
[— —]
Γ̣[— —]
Ε[— —]
55 lacuna
Search Help
Contact Us