[ ] Att. — Athens: Agora — 53/2 a.
                       lacuna
1 [ἐπειδὴ οἱ πρυτα]νεύσαντε[ς τῆς — — φυλῆς οἱ ἐπὶ — — — — — ἄρ]-
[χοντος καὶ οἱ ἀί]σιτοι ἐπαι[νέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνου]-
[σιν τὸν ταμίαν Ἀρτ]εμίδ[ωρον — — — — — — — — — τάς τε θυσί]-
[ας ἃς πάτριον ἦν] τεθυ[κέναι — — — — — — — — — — —]
5                        lacuna
Search Help
Contact Us