[ ] Att. — Athens: Agora — c. med. s. II a. — IG II² 921
lacuna
1 [— — — — — — — — — — τάς τε θυσίας ἔθυσ]αν τὰ[ς καθηκούσας ἐν τεῖ]
[πρυτανείαι, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς] τῆς β̣ου̣λ̣ῆ̣ς [καὶ τοῦ δήμου]
[καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προσέτατ]τον̣ οἵ τε νόμοι κα[ὶ τὰ ψηφίσματα]
[τοῦ δήμου, ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Ἀττ]αλίδος καὶ στεφ[ανῶσαι αὐτοὺς]
5 [χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσεβεί]ας ἕνεκεν τῆς [πρὸς τοὺς θεοὺς]
[καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆ]μον τὸν Ἀθηναίων· [ἀναγράψαι δὲ]
[τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυ]τανείαν εἰς στήλην λιθί[νην καὶ στῆ]-
[σαι ἐν τῶι πρυτανικῶι, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]αὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερ[ίσαι]
[τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα.
col. I.10 [ὁ δῆμος]
[τοὺς πρυ]-
[τάνεις]
col. II.13 [ἡ βουλή]
[τὸν ταμίαν]
15 [— — — —]
[— — — —]
col. III.17 [ἡ β]ουλή
[τὸ]ν γραμ-
[ματ]έα Εὔ-
20 [βου]λον Προ-
[βαλ]ίσιον
col. IV.22 ἡ βουλή
Λυσίμαχον
Ἁλαιέα
Search Help