[ ] Att. — Athens: Agora — 168/7 — IG II² 918
lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις]
[τῆς Λεωντίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες]
[ἀποφαίνουσιν τῆι βουλῆι τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν — c.5 —]ν
[Κήττιον τὰς θυσίας τεθυκέναι ἁπάσας τὰς καθηκούσα]ς ἐν τῆ̣ι̣ πρυ-
5 [τανείαι ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσ]θαι δὲ καὶ τῶν
[ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύ]χε[ι] δεδόχθαι τεῖ βου-
[λεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν — c.5 — ν Ἀ]λεξάν[δρ]ου Κήττιον καὶ στεφα-
[νῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι, ἐπαινέσαι δὲ] καὶ τὸν γραμματέα Ἀρίστωνα Ἀρί-
[στωνος Λευκονοέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐ]πωνύμου Διονύσιον Εὐπυρίδην v
10 [καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ το]ῦ δήμου Δημήτριον Ἀπολλωνιέα vv
[καὶ τὸν ὑπογραμματέα Ἡγέλοχον Ἀζ]ηνιέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ
[τοῦ δήμου Φιλοκλῆν Τρινεμεέα καί τ]ὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Θορίκιον
[καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς Ἀρτέμω]να Πειραιέα καὶ στεφανῶσαι ἕκα%⁸⁰%⁸⁰-
[στον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγρ]άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμμα-
15 [τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στ]ήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανι-
[κῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ]αὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερίσαι
[τὸν ταμίαν τὸ γενόμενον] ἀνάλωμα
                      vacat 0.025 m.
col. I.18 [Κήττιοι]
[— c.5 — ς]
20 [— — — — —]
[Λευκονο]εῖς
[Ἀρίστ]ων
[Ἡγέμ]αχος
[․․․]δ̣ωρος
25 [Φι]λίσκος
[Π]εριγένης
Σκαμβωνίδαι
Ἀλέξανδρος
Εὐπυρίδαι
30 [․․․]οκλῆς
[Τι]μ̣[ό]θ̣εος
[․․]ατ[— —]
[Ὑβ]άδαι
[Εὐ]πάτωρ
35 uninscribed to bottom
col. II.35 Αἰθαλίδαι
Κερρῖνος
Ἱκέσιος
Σωτήριος
Ἀρίστων
40 Σωκρατῖνος
Φρεάρριοι
[Δ]ά̣μων
[Ἀ]μύντας
Μείξων
45 Παιονίδαι
Κλέανδρος
Εὐηθίδης
Πρ[— — —]
Τιμοκράτης
50 uninscribed to bottom
col. III.50 Τιμόδημος
Ἀμύντας
Φιλιστίων
Ἡνίοχος
Κρατιστόλεως
55 Φιλωνίδης
Χολλεῖδαι
Θαρρύνων
Ἀντιφάνης
Μενέστρατος
60 Τιμοκλῆς
〚Ἀντιφῶν〛
Ἀριστοκράτης
〚Εὔμηλος〛
〚․γ̣—c.7—ς〛
65 uninscribed to bottom
col. IV.65 〚— — — — —〛
Πήληκες
Σώστρατος
Σώστρων
Ἁλιμούσιοι
70 Μενεκλῆς
Θεοφάνης
Κρωπίδαι
Ἀντίπατρος
Ξέναρχος
75 ἐξ Οἴου
Φιλιστίων
Φίλων
Κτησικλῆς
Φιλόξενος
80 Δειραδιῶται
Διοσκουρίδης
uninscribed to bottom
Search Help
Contact Us