[ ] Att. — Athens: Agora — 168/7
See also:
lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — εἶπεν· ἐπειδὴ]
[οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀτταλίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέ]-
[σαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσ]ιν [τεῖ βου]-
[λεῖ τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν — 2-3 —]κράτην Σο[υ]-
5 [νιέα τάς τε θυσίας τεθυκέναι ἁπάσα]ς τὰς καθ[η]-
[κούσας ἐν τεῖ πρυτανείαι ὑπέρ τε τῆς βο]υλῆς καὶ v
[τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄ]λλων ἁπά[ν]-
[των καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγαθεῖ τύχει] δεδόχθαι
[τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν —2-3—κ]ράτην v
10 [Σουνιέα καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφά]νωι, ἐπαι-
[νέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα — c.6 — Ἀτ]η̣νέα καὶ
[τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου — — — c.12 — — —]έα καὶ v
[τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου] Δημή%⁸⁰%⁸⁰-
[τριον Ἀπολλωνιέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Ἡ]γέλοχον
15 [Ἀζηνιέα καὶ τὸν κήρυκα τῆς βουλῆς καὶ το]ῦ δήμου
[Φιλοκλῆν Τρινεμεέα καὶ τὸν αὐλητὴν Καλ]λικρά%⁸⁰-
[την Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς Ἀρτέ]μωνα
[Πειραιέα καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θα]λλοῦ v
[στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γ]ραμ%⁸⁰-
20 [ματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν — — — — — — — —]
lacuna
Search Help
Contact Us