[ ] Att. — Athens: Agora — c. 180-173
See also:
lacuna
1 [— — — — — — — εὐσεβεί]ας ἕνε[κεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ]
[φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν β]ουλὴν κ[αὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων]·
[ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή]φισμα τ[ὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυ]-
[τανείαν ἐν στήλει λιθ]ίνει καὶ [στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι]·
5 [εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τ]ῆς στήλη̣[ς καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι]
[τὸν ἐπὶ τεῖ διοικήσει τὸ] γενόμε̣[νον ἀνάλωμα — — vacat — — —]
col. I.6a lacuna
col. II.7 Ἀθμ[ονεῖς]
7a lacuna
col. III.7b lacuna
col. IV.7c lacuna
Search Help