[ ] Att. — Peiraieus — 1st c. BC — BCH 118.1994.51
1              ἐπὶ Π̣α̣[μμ]ένου
                  ἄρχοντος
Αἰσχύλος Αἰσχύλου Ἕρμειος
ἀγορανομήσας τοὺς λίθους
5 καὶ τὴν ζυγόστασον ἀνέθη-
                 κεν {²vac}² κ̣α[τ’ ἐ]π̣ι-
ταγὴν τῶν κύκλῳ κατὰ τὸν νόμον·
                   ὑείων·
ποδῶν δύο                                                 χ̣(αλκοῖ) ζʹ
10 κοιλίας                                                      (ὀβολός) χ(αλκοῖ) ζʹ
μήτρας ἡ μνᾶ                                            (ὀβολοὶ δύο) χ(αλκοῖ) ϛʹ
ἡπατίου ἡ μνᾶ [ἰσόκρ]εως
πλευμονίου ἡ μ[νᾶ ἐξ]ημίσους
κεφαλῆς τῶ[ν ὀστῶν τὸ τρ]ίτον
15 ἐνκεφάλου                                                 [— — —]
αἰγεί[ων ἢ προβ]ατείων·
ποδ[ῶν τ]εττάρω[ν]                                  χ(αλκοῖ) δʹ
ἐνκεφάλου χ(αλκοῖ) π(έντε) κεφαλῆς     (ὀβολός) χ(αλκοῖ) γʹ
μήτρας ἡ μ̣ν̣[ᾶ — — —]
20 ὔθατος ἡ μνᾶ ἰσόκ[ρεως]
πλε[υμονίου ἡ μνᾶ ἐξημίσους]
βοείου π[οδός                                             — — —]
ἡπατίο[υ καὶ σπληνὸς ἡ μνᾶ ἰσόκρεως]
ἐν̣κ̣ε̣[φάλου — — —]
25 [— — — — — —]
Search Help
Contact Us