[ ] Att. — stoich. 35 — p. ante 387/6 a. — IG II² 24 Add. (pt. 1.2 p. 656)
See also:
frg. d.1 [Ἀρχίππωι καὶ Ἱππάρχωι τοῖς Ἀρχίπ]που Θασίοις.
frg. a.1 [․․5․․]γ καὶ χ[— — — — — — — — — — — — —]
[․]ασ#⁷#⁷κον ἱκανὰ ε[— — — — — — — — — — —]
[Θ]ασίοις εἰκοστὴγ κ[— — — — — — — — — —]
είων εἰκοστὴν ὑποτ[ελ․․․․․․15․․․․․․․ ἐμ]-
5 πορίων εἰκοστὴν τω[— — — — — — — — — — —]
ν ὅτε [Θρασ]ύβολος ἦρ[χεν — — — — — —  — —]
[․․]ρα[․․․]μ[․․․]νιν[․]τ[— — — — — — — — —]
[․․]#⁷[․․․․9․․․․]ιετ[— — — — — — — — — — —]
[․․․․11․․․․․]υλι[— — — — — — — — — — — —]
10 [π]ερ[ὶ δὲ] τῶν ἄλλων [ὧν λέγουσιν Θάσιοι τὴν βο]-
λὴ[ν ἑλ][σ]θαι πέν[τε ἄνδρας οἵτινες μετὰ τῆς]
πρ[εσ]βέ[ας τῶν Θασίων ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
ς ἀ[π]δείξοσιν [․․․․․․․16․․․․․․․ τὰς δὲ δί]-
[κ]ας δο͂ναι κ[α]ὶ δ[έξασθαι — — — — — — —]
15 [․]α̣[․․․]ι̣επι․ε[— — — — — — — — — — —]
frg. b-c.1 [․․․ πρόσοδο]ν [πρὸς τὴν βολὴν καὶ τὸν δῆμον, ἐ]-
[άν το δέων]ται το͂ δήμ[ο το͂ Ἀθ]ηνα[ίων ․․․8․․․․]-
[․․․ καὶ] ἐάν τις ἀποκτε[ίνη]ι Ἄρχ[ιππον ἢ Ἵππα]-
[ρχον τ]ὸν Ἀρχίππο ἀδελ[φὸν], φεύγ[εν τὴν πόλιν]
5 [τ]ὴν Ἀθηναίων καὶ τὰ[ς ἄλλ]ας πόλ[ες, ὁπόσαι Ἀθ]-
ηναίων ἐσὶν σύμμαχο[ι, ἀν]αγράψ[αι δὲ τόδε τὸ]
ψήφισμα ἐς στήληι λ[ιθίν]ηι τὸν [γραμματέα τ]-
ῆς βολῆς καὶ στῆσαι [ἐμ πό]ληι, δο͂[ναι δὲ καὶ εἰ]-
ς ἀναγραφὴν τῆς στήλ[ης τ]ῶι γρα[μματεῖ τὸν τ]-
10 αμίαν τῆς βολῆς εἴκο[σι] δραχμά[ς. εἶναι δὲ κα]-
ὶ πρόσοδον Ἀρχίππω[ι κα]ὶ Ἱππάρ[χωι πρὸς τὴν]
βολὴν ἐάν το δέωντα[ι πρώ]τοις [μετὰ τὰ ἱερά. ἐ]-
πιχεροτονῆσαι δὲ ἄ[ρχον]τα ἐ[ς Θάσον αὐτίκα]
μάλα, καὶ μάντιν Σθό[ρυν ἐ]πε[ὶ ․․․․․12․․․․․]-
15 αὶ τοῦτον. καλέσαι δ[ὲ Ἄρ]χιππ[ον καὶ τὸς ἄλλο]-
ς πρέσ<β>ες τὸς Θασί[ων ἐς] τὸ πρ[υτανέον ἐς αὔρ]-
ιον ἐπὶ ξένια.
Search Help