[ ] Att. — stoich. 37-39 — 394/3 — IG II² 17 Add. (pt. 1.2 p. 655)
frg. a-b.1 ἔδοξεν τῆι βολῆι· Αἰγηῒς [ἐπρυτάνευε, Ἀριστοκρ]-
άτης ἐγραμμάτευε, Ἀμειψ̣[ίας ἐπεστάτε, ․․․7․․․]
εἶπε· ἐπαινέσαι Σθόρυν [τὸν Θάσιον, ὅτι πρόθυμό]-
ς ἐστι ποε͂ν ὅ τι δύναται [ἀγαθὸν τὴν στρατιὰν καὶ]
5 τὴν πόλιν τὴν Ἀθηναίων· [περὶ ὧν δὲ λέγει Σθόρυς],
ἐπειδὴ αὐτο͂ ἦσαν οἱ πρόγον[οι πρόξενοι καὶ εὐ]-
εργέται τῆς πόλεως τῆς Ἀθη[ναίων, αὐτὸν δὲ καὶ πο]-
λίτην ἐποήσαντο Ἀθηναῖοι, [ἀναγράψαι Σθόρυι]
τὸγ γραμματέα τῆς βολῆς ἐν σ[τήλαιν λιθίναιν ἐν]
10 πόληι καὶ ἐν Πυθίο τὰ ἐψηφι[σμένα περὶ Σθόρυος]
τ̣[ῶ]ι δήμωι. καλέσαι δὲ Σθόρυ[ν καὶ ἐπὶ δεῖπνο]-
[ν εἰς α]ὔριον ἐς τὸ πρυτανεῖο[ν].
[Ἀρι]στοκράτης Αἰσχίνο Κεφ[αλῆθεν ἐγραμμάτευε],
[Εὐβ]ολίδης Ἐ[λ]ευσίνιος ἦρ[χεν].
15 [․․5․․]Ν̣ΓΙ#⁷[․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․]Ν v
frg. c-f.16 [․․․․․․․․․․․․․․․․34․․․․․․․․․․․․․․․․ εἶ]πε v
[․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ ἐψη]φισμέ-
[ν․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․] καὶ τὸ
[․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ ἐπει]δὴ πρότε%⁸⁰-
20 [ρον ․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․] Ἀθηναίοις v
[․․․]#⁷Π#⁷Ο[․․․․․․15․․․․․․․ γενό]μενα περὶ τῆς v
[ν]αυμαχίας [․․․․․․15․․․․․․․ τῶν ἱε]ρῶν τῶν εἰσι-
τητηρίων ὧ[ν ․․․․․․15․․․․․․․ ὅτι ἐσ]τὶ ἀνὴρ ἀγα-
θὸς περὶ τὴ[ν πόλιν τὴν Ἀ]θην̣[αίων καὶ ο]ἱ πρόγονο[ι]
25 πρότερον κα[ὶ ἐ͂ναι αὐ]τὸν Ἀθ[ηναῖον, γρά]ψασθαι δ[ὲ]
αὐτὸν εἰς φυ[λὴν κα]ὶ δῆμον ἵ[να βούλεται], τὸς δὲ [στ]-
ρατηγὸς τὸς [ἐνθ]άδε ἀποδο͂να[ι αὐτῶι τὸν μι]σθ[ὸν ὅ]-
σομπερ πέρυ[σι]ν ἔφερε· τὸν δὲ [γραμματέα τῆς βολῆ]-
ς ἀναγράψαι [τ]ὸ ψήφισμα τόδε [καὶ τὰς ἄλλας δωρεὰ]-
30 ς ἐν στήληι [ἵ]ναπερ αὐτῶι τὰ π[ρό]τ̣ερ[ον γενόμενα ἀ]-
ναγέγραπται· ἐὰν δέ τις τα[ῦτ]α ἄκυρ[α ποῆι, ὀφελέ]-
τω χιλίας [δ]ραχμὰς ἱερ[ὰς τῆ]ι Ἀθηνα[ίαι καὶ τῶι Ἀπό]-
λλωνι τῶ[ι] Πυθίωι ἑτέρα[ς]. ἐ͂ναι δὲ ταῦ[τα καὶ τοῖς ἐ]-
κγόνοις τοῖς Σθόρυος· καλέσαι δὲ αὐ[τὸν ἐπὶ δεῖπ]-
35 νον εἰς [τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον.
Search Help
Contact Us