[ ] Eg. — Theadelphia (Batn Ihrīt)? — 107-101 BC — SEG 33.1359
1 [ὑ]π̣ὲρ βασιλίσσ̣[ης Κ]λ̣ε̣οπάτρας̣ θ̣ε̣[ᾶ]ς̣ [Εὐεργετίδος καὶ βασιλέως Πτολεμαίου]
τ̣οῦ ἐπικ̣α̣λουμένου Ἀλ̣ε̣ξάνδρο̣υ̣ τ̣οῦ υἱ̣οῦ θ̣εο[ῦ] Φ̣ι̣λ̣ο̣μ̣ή̣[τορο]ς̣ Σ[ωτῆρος],
Ἡλιοδωρος Πτολ̣ε̣μ̣α̣ί̣ου Μ̣ακε[δ]ὼν (ἑκατοντ)ά(ρουρος) καὶ ἐπιστ̣άτης καὶ̣ ἀ̣ρχιφ[υλα]κ̣ίτης κ[αὶ κωμογραμη]-
ματεὺς τῆς κ̣ώμ̣η̣ς τὸ λί̣θι̣νον πρόπυλο̣ν Π[ν]εφερῶι̣ θεῶ̣ι̣ με̣γίστωι κ̣αὶ ἐπηκ̣[όωι εὐχήν(?)]
5 ὁμοίως Πτολεμαῖος ὃς κ̣α̣ὶ̣ Μ̣εστασύτμις Δι̣δ̣ύμ̣[ο]υ̣· καὶ [․․․․․c.15․․․․․․ καὶ ἡ τού]-
τωι̣ν μήτη̣ρ̣ Αὖγχ̣ι̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ Ὀ̣ρ̣σ̣ε̣ν̣ο̣ῦ̣φ̣ι̣ς̣ Ὀ̣ρσενο[ύ]φ̣ι̣ο̣[ς — — —].
Search Help
Contact Us