[ ] Eg. — Magdola (Medinet el-Nihās) — 118 BC
1 ὑπὲρ βασιλ[έως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς]
ἀδελφῆς καὶ β[ασιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς θεῶν Εὐεργετῶν]
καὶ τῶν τέκνων — — —ικος — — — καὶ ἱ[π]πάρχη[ς] ἐπ’ [ἀν]-
δρῶν κατ[οίκων ἱππέων καὶ — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — —  — — — — Ἥρωνι θεῶι μεγάλωι]
τὸ πρόπυλον κ[αὶ τὰ λ]ιθικὰ ἔργα πά[ντα], (ἔτους) νβʹ Ἐπειφὶ ․․
Search Help