SEG 39:967
[ ] Crete, E. — Hierapytna: Vasiliki — ca. 100 BC — Ariadne 5 (1989) 99-107
— — —
1 [Ὀ]νάσανδρος Α̣[— — —],
Ὑπεράνθης Π̣ά̣ν̣[σωνος, — — —],
Μ̣ενίας Λ̣εύκω, Ἱμ̣ε̣[ραῖος — — —],
Φάλαρος Εὐθυτίμω, Σ̣τ̣α[— — —],
5 Εὐχ[ρ]ή̣στας Σταρτοπεί[θιος, — — —],
Λ̣ύ[γ]ερος Β̣αναξάνδρω, Ἐλ․[— — —],
[τ]εάνωρ Ν̣[․․․․, Ἀρ]ισ[τώ]νυμος ․[— — —],
Βείδυλο[ς][ρμ]αίω, [Ἀρ]ισταγόρας Μ̣[— — —],
         Καλ̣․φά̣νης ․․․․․ωνίω
10 [Ἡ]ρακ̣λ̣ε̣ί̣δας(?) Σ[τ]ασία, Ἀγ[․․]ίων․[— — —],
Εὐθύδικος [․․․․․]α̣τ̣ιος, Ἄσβ̣α[ντος — — —],
Λίβυς [Β]έ̣ργιος, Εὐ̣χ̣ρ̣ή̣σ̣τ̣α̣ς(?) [Κ]αυ̣σί[λω],
Λεῦκος Μ̣ενία, [․․․․․․․․․․]μος Λ̣ε̣[ύκω],
Εὐβέτης Ν[έων]ο[ς, — — —]ς Ὀρ[— — —],
15 Καλλιφάνης Ἀπολλωνίω {²vac.}²
Σεμνὸν Α[․․․․]δρᾶμα. ὑ̣π̣ο̣σ̣τ̣η̣λ̣α̣ι̣ παν․ε․
ὠ̣ρ̣ο̣ι̣․․///ιν/// ἔστασαν α․․[—⏑⏑–⏑⏑– {²vac.}² ]
οἰ μετ’ Ὀνασάνδρ<ω> αν․[—–⏑⏑–⏑⏑] ἐσθλῷ
[π]ρείγιστοι συ[․․․]αν σὺ̣ν̣ κ̣υσ̣ὶ θηροφόνοις̣
20 [ἰ]χνευταὶ̣ γιν[—⏑–⏑⏑–⏑⏑–⏑⏑–⏑]
[ὤ]ρους καβ̣[βα]σ̣ί[ους θῆκ]αν ἐν εὐτυχίαι. {²vac.}²
Search Help