[ ] Crete, Ctr. — Lato — 2nd c. BC
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — — χ]αῖρ[ε — — — — — — — —]
                                      vacat?
2 [— — — ἀκοντισ]τὰς μυρί’ ἐπαγ[λαΐσας — — — —]
[— — — — — —]ος ἄριστ’ αἰχμά[ζων — — — — —]
[— — — —] στὰς ἀτρέστωι σὺ[ν θυμῶι — — — —]
5 [— αἰχμαῖς ἀ]ντιπάλων στέρ[νον προβαλὼν — —]
[— — — — — ἄθλ]ε̣υε ὑπὲρ πάτρ[ας — — — — — —]
[— — — — — — — —] δορὶ θρασέω [— — — — — —]
[— — — — — — — —] σ̣εῖο πατ[αχθέντες — — — —]
[— — — — — — — — — — ἀ]πειλὰ[ς — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — — —] καὶ σ[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help