[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — 1st c. BC? — cf. Gnomon 2 (1926) 197
1     Τειμοκράτε[ια]ν Μνασαγόρα
       τειμαθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ σύνπαντος δάμου ἐπαί-
νωι καὶ πάσαις ταῖς τειμαῖς καὶ τει-
5 μαθεῖσαν ὑπὸ Λινδίων καὶ Ἰαλυσίων
καὶ Καμειρέων καὶ Ἰαλυσίω[ν] τῶν [Ἐρ]ε-
θειμιαζόντ[ω]ν̣ ἐπαίνῳ καὶ π[ά]σαις ταῖς
τειμαῖς, τειμα[θεῖ]σαν δὲ καὶ ὑπὸ πόλιο̣[ς].
Search Help
Contact Us