[ ] Rhodos Isl. — Lindos — ca. 80-100 AD
1        [Λίνδιοι καὶ οἱ μαστροὶ]
[— — — — — — — — — — ἰερατεύσαντα]
[Ἀθάνας Λ]ινδίας καὶ [Διὸς Πολιέως τει]-
[μα]θέντα ὑπ[ὸ τοῦ δάμου τοῦ Ῥοδί]-
5 ων ε πάσαις ταῖς τ[ειμαῖς, καὶ τει]-
μαθέντα ὑπὸ Λινδί[ων — — — — — —]
καὶ Ἰαλυσίων τῶν [Ἐρεθειμιαζόντων]
καὶ Καμειρέων καὶ ὑπ[ὸ τᾶν ἐν Λίνδῳ]
συννομᾶν καὶ διαγ̣[ονιᾶν — — — — —]
10 σονα δ πάσαις ταῖ[ς τειμαῖς, καὶ τει]-
μαθέντα ὑπὸ τῶν [τεχνειτᾶν ἰε]-
ρονεικᾶν καὶ στεφ[ανειτᾶν πά]-
σαις ταῖς τειμαῖς, κ[αὶ γυμνασιαρχή]-
σαντα νεώτερο[ν, καὶ ποιησάμενον]
15 τὰν θέσιν τοῦ ἐλ[αίου, καὶ ἄρξαντα]
ἀρχᾶς, καὶ ἰερατε[ύσαντα — — — τοῦ]
Αὐτοκράτο[ρο]ς [Καίσαρος Δομειτια]-
νοῦ, καὶ ἰερατ[εύσαντα Διὸς Σωτῆ]-
ρος, καὶ ταμ[ιεύσαντα, καὶ — — —]
20 σαντα, κα[ὶ — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]
Search Help