[ ] Rhodos Isl. — Lindos — 10 AD
1 [ἰερείαν Ἀθάνας Λινδίας Νίκασσαν Μυωνίδευς]
[γυναῖκ]α δὲ Λαφείδευς Λαφείδευ[ς]
[τειμαθεῖσαν ὑπ]ὸ Λινδίων ἐπαίνῳ καὶ πάσαις ταῖς τειμ[αῖς, καὶ ὑπὸ]
[Ἰαλυσίων καὶ Καμειρέων ἐ]παίνῳ {ν} καὶ πάσαις ταῖς τειμ[αῖς]
5 [— — — — καὶ τειμα]θ[εῖ]σαν ὑπὸ Παφίων χρυσέῳ στεφάνῳ,
[καὶ ὑπὸ τ?]οῦ [δ]άμο[υ, κ]α̣ὶ τειμαθεῖσαν ὑπὸ τῶν συνιερέων, [καὶ ὑπὸ Παν]-
[αθ]ηναϊστᾶν στρατευομένων, καὶ ὑπὸ Γρενναδᾶν πατ̣[ριωτᾶν τῶν ἐν]
[Λι]νδίᾳ πόλει καὶ γε<ωρ>γεύντων ἐν τᾷ Λινδίᾳ χρυσέῳ σ[τεφά]-
[ν]ῳ, καὶ ὑπὸ Δ[αμα]γητείων χρυσέοις στεφάνοις τρίς, [καὶ]
10 [ὑ]πὸ [μαστρ?]ῶν ἐν τᾷ ἰερατείᾳ αὐτᾶς· τοὶ κατοικεῦντες ἐ[ν]
[Λινδίᾳ πόλει] σωτῆρα καὶ εὐεργέτιν ἀρετᾶς ἕνεκα.
                                     vacat
12                              θεοῖς.
Search Help
Contact Us