[ ] Rhodos Isl. — Lindos — ca. end 1st c. AD — Lindos II 384b + ASAA 2 (1916) 147, 20 (= left frg.) — ZPE 84 (1990) 113-120 (C. Habicht)
See also:
[ἱερῆ Ἀθάνας Λινδίας καὶ Διὸς Πολιέως(?) Τί]-
τον Φ[λαύι]|ον Φιλοκράτους υἱὸν Κυ[ρ]ε[ί]να
Ἀγλωχ[άρτ]|ον, καθ’ υἱοθεσίαν δὲ Νεικασ[ιμά]χου,
                 Βράσιον
τειμαθέν[τα ὑπό] | τε τοῦ σύνπαν[το]ς δάμου ἐπαίνῳ καὶ πά[σαις] ταῖς
5 τειμαῖς [καὶ ὑπ]|ὸ Λινδίων καὶ Ἰαλυσίων δὶς καὶ ὑπὸ Ἰαλυσ[ίω]ν τῶν
Ἐρεθείμιαζό[ν]|των δὶς καὶ ὑπὸ Καμειρέων καὶ ὑπὸ Χερσ[ον]ασ[ι]-
[τ]ῶν καὶ γυμνα[σ]|ιαρχήσαντα νεωτέρων καὶ ποιησάμενον [τὰν]
θέσιν τοῦ ἐλα[ί]|ου ἐκ τῶν ἰδίων ἐπὶ ὅλον τὸν ἐν<ι>αυτὸν [καὶ]
πρεσβεύσαντ[α ἰ]|ς Ῥώμαν ποτὶ τοὺς Σεβαστοὺς δωρεὰν καὶ
10 ποτὶ ἀνθυπάτ|ους καὶ στραταγοὺς Ῥωμαίων καὶ ἐπιτρόπους
τῶν Σεβαστῶ|ν ἴς τε Ἀχαίαν καὶ Ἀσίαν καὶ Λυκίαν πλεονάκις
καὶ καλλίστω[ν] | ἀποκριμ[ά]των ἀξιωθέντα, γενόμενον δὲ καὶ
θεωρὸν ἰς τὸν | ἀγόμενον ἀγῶνα ἐν Νεαπόλει καὶ ἐν ἐπανγελί-
αις καὶ προισφ|οραῖς παρά τε τᾷ κοινᾷ πόλει καὶ παρὰ Λινδίοις
15 τοὶ κατοικεῦ|ντες ἐν Λινδίᾳ πόλι καὶ γεωργεῦντες
καὶ ν[—]|αρεῦντες ἐν τᾷ Λινδίᾳ φιλοδοξίας καὶ δικαι-
[οσύνας ἕ]|νεκα. θεοῖς   vacat
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help