[ ] Rhodos Isl. — Lindos — ca. 125-100 BC
1 ἰερατεύσας Ἀθά[νας Λινδίας καὶ Διὸς Πολιέως]
καὶ ἐπαινεθεὶς καὶ [στεφανωθεὶς χρυσέωι στε]-
φάνωι ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τ[ῶν ἰεροθυτᾶν καὶ ἀρχιερο]-
θύτα, καὶ ἐπαινεθεὶς [καὶ στεφανωθεὶς χρυσέωι στε]-
5 φάνωι ὑπὸ τοῦ ἄρχοντο[ς τοῦ δεῖνος(?) καὶ ὑπὸ στρα]-
τευομένων Ἀθαναιιστᾶν κ[οινοῦ καὶ ὑπὸ τῶν περὶ]
τὸν Διόνυσον τεχνιτᾶν Ι[— — — — — — — — — — —]
καὶ τῶν περὶ τὸν Καθηγεμ[όνα Διόνυσον τεχνιτᾶν τῶν ἐν]
τῶι ἰερῶι τοῦ Διονύσου, καὶ [ἐπαινεθεὶς καὶ στεφανω]-
10 θεὶς ὑπὸ Λητοδωρείων Πα[υσιστρατείων(?) κοινοῦ]
χρυσέωι στεφάνωι <καὶ> ἀναγορ[εύσει τᾶνδε τᾶν τιμᾶν ἀρε]-
τᾶς ἕνεκα καὶ εὐνοίας καὶ [εὐεργεσίας τᾶς ποτὶ]
τὸ κοινὸν τὸ Λητοδωρείων [Παυσιστρατείων(?), καὶ ἐπαινε]-
θεὶς καὶ στεφανωθεὶς χρυσ[έωι στεφάνωι ὑπὸ τῶν κατοικεύν]-
15 των ἐν Λινδίαι πόλει καὶ ἰε[ρατεύσας Ἀρτάμιτος Κεκοίας]
καὶ Ἀπόλλωνος Πυθίου καὶ [— — — — — — — — — — καὶ]
ἀρχιεροθυτήσας
                       vacat
18 [χο]ραγήσας καὶ νικάσας καὶ ἐπ[ιστάτας γενόμενος?]
Search Help