[ ] Rhodos Isl. — prov. unkn. — 2nd c. BC — cf. ASAA 22 (1942) 176, n. 2
1 [ἔδο]ξε       {²corona}²  Ἁγητορίδαις·
[Θε]όμβροτος Νικασαγόρα Λινδοπολίτας καθ’ ὑ-
[οθε]σίαν δὲ Φιλοστεφάνου πολίτας εἶπε· ἐπει-
[δὴ Ἀρ]χοκράτης Ἀρχιπόλιος καθ’ ὑοθεσίαν δὲ
5 [Λυ]σ[ι]στράτου Λινδοπολίτας ἔν τε τοῖς λοι-
[ποῖς ἀ]νὴρ ἀγαθὸς ὢν διατελεῖ περὶ τὸ
[πλ]ῆθος τὸ Ἁγητοριδᾶν ἱεροταμίας τε αἱρε-
[θεὶ]ς πλεονάκις τάν τε παράλαμψιν ἐποιήσα-
[το] τοῦ κοινοῦ ἀργυρίου καὶ τοὺς ἐγδανεισ-
10 [μο]ὺς συμφερόντως καὶ αἴτιος ἐγένετο
[τοῦ] ἀσφαλῶς κατατετάχθαι τὸ ἀργύριον
[τᾶι δι]αγονίαι, ὅπως οὖν καὶ ἁ διαγονία ἁ Ἁγητορ-
[ιδᾶν ἀπό]δειξιν ποιήσηται τᾶς εὐχαριστίας·
[τύχ]αι ἀγαθᾶι δεδόχ[θαι] τῶι κοινῶι στεφανῶ-
15 [σαι] Ἀρχοκράτη Ἀρχιπ[όλι]ος καθ’ ὑοθεσίαν δὲ
[Λυ]σιστράτου Λιν[δοπολί]τα [— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help