[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — 1st c. AD
1 [— — — — —]το̣[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —]σα․[— — — — — — — — — — — — —]
[τειμαθέντ]α δὲ κ[αὶ ὑπὸ Ῥοδίων καὶ Λινδίων καὶ]
[Ἰαλυ]σ̣ίων καὶ Καμειρέ̣[ων καὶ Ἰαλυσίων τῶν]
5 [Ἐρε]θειβιαζόντων καὶ γυμ̣[νασιαρχήσαντα]
[νεω]τ̣έρ̣ων̣ καὶ ποιησάμενον τ̣ὰ̣[ν θέσιν τοῦ ἐλαίου]
[ἐκ τ]ῶ̣[ν ἰ]δ̣[ί]ων ἐπὶ μῆνας δέκα δύο κ[αὶ ἰερατεύσαντα]
[Ἀθά]ν̣ας Λινδίας καὶ Διὸς Πολιέως κ[αὶ Ἀρτάμιτος]
[Κεκ]ο̣ίας καὶ πρεσβεύσαντα πλεονάκ̣[ις ἰς Ῥώμαν?]
10 [πο]τ̣ί [τ]ε τοὺς Σεβαστοὺς καὶ ποτὶ ἀνθ[υπάτους καὶ]
[ποτὶ ἐπι]τρόπους καὶ τυχόντα τᾶ[ς] Ῥωμα̣[ίων πολι]-
[τεία]ς̣ κα̣[ὶ] γενόμενον ἀρχιθέωρον ἰς Ὀ[λυμπίαν]
[καὶ τ]ραπεζειτεύσαντα καὶ πο[ι]η̣σάμε̣[νον ἐπιδόσε]-
[ις κ]αὶ προεισφορὰς μειζόνων κεφαλα̣[ίων καὶ τειμα]-
15 [θέντα] ὑπὸ πολίων Ἑλ<λ>ανίδων καὶ στεφανω̣[θέντα ὑπὸ]
[τᾶν] βουλᾶν χρυσέοις στεφάνοις καὶ [ἀνδριάντων καὶ]
[πρ]οσώπων ἀργυρέων ἀναθέσε[σι ․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․]τ̣ο̣[․․․․․․․․]σ̣τρ̣[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help