[ ] Kos Isl. — Antimachia?: Ag. Marina — 3rd c. BC — BCH 7 (1883) 481, 4 — SGDI III,1 3719 — cf. Ancient Cos (1978) 183, n. 54 (date)
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — —]Ιε[—]α̣νδι[—]
[τὸ ψάφισμ]α̣ τὸ κυρωθὲν ἐπ’ Ἀριστοφάνευς
[․․․․․․δε]κάται· Κλεῖνος Κληναγόρα, Μικίων̣
[․․․․]δάμου εἶπαν ∶ ἐπειδὴ Φίλιππος Φιλίστευ[ς]
5 [καὶ Ν]ικίας Ἀριστοκλείδα γενόμενοι ἱεροταμί[αι]
[π]ολλὰς καὶ μεγάλα̣ς παρέσχηνται χρείας
[τ]ῶι δάμωι, τῶν τε χρημάτων ὧν ὤφειλε ἁ πόλι[ς]
ἀποδοθέντων ἐπὶ τᾶς αὐτῶν ἀρχᾶς προενοή[θη]-
σαν ὅπως δανεισθῇ ἐπὶ ὑποθέμασιν ἀξιοχρέοι[ς],
10 χρήματά τε ἐκ τῶν ἰδίων προεισήνεγκαν ὅπω[ς]
ταὶ πόθοδοι ἐπαυξηθῶντι τῶι δάμωι καὶ ταὶ θυ̣-
σίαι συντελῶνται τοῖς θεοῖς, καὶ τᾶι ὑποδοχᾶ[ι]
τῶν δαμοτᾶν τᾶι γινομέναι κατ’ ἐνιαυτὸν
[ὅ] τε ἱερεὺς καὶ τοὶ ἱεροποιοὶ συντελῶντι τὰ̣[ς]
15 θυσίας κατὰ τὰν ἱερὰν διαγραφάν, τοῖς τε [ἄλ]-
λοις ἱερεῦσι καὶ ἱερείαι τοί ἐντι δαμοτε[λεῖς]
καὶ ἐς τα[ῦ]τ̣[α] αὑτοὺς ἐπέδωκαν ὅπως Λ#⁷[— —]
[— — — — — — — — — — — — —]ΤΛΙ[—]#⁷Ε̣[— — —]
Search Help