[ ] N. Black Sea — Hermonassa (Taman) — 123-133 AD — IosPE IV 421+
1 [βασιλεύοντος βασι]-
λέως [Τιβερίου Ἰουλίου]
Κότυος υἱ[οῦ βασιλέως]
Σαυρομάτου, [φιλοκαίσα]-
5 ρος καὶ φιλορωμαίου,
εὐσεβοῦς, ἡ σύνο-
δος ἡ περὶ νακόρον
Βάγην Σωσιπάτρου,
καὶ ἱρ̣έα Στράτωνα
10 Ὀν̣[ησιδ?]ώ̣ρου καὶ ἱερομά-
στορα Ἀπολλώνιον Χρυ-
σαλίσκου καὶ γραμμα-
τέα Ἀγαθοῦν Πολεμοκρά-
του καὶ φιλάγαθον Μυρεῖ-
15 νον β καὶ οἱ λοιποὶ θιασεῖτ[αι]·
Καλοῦς Μυρείνου
Μέγης Μηνᾶ
Δημοκράτης Δάδα
Ἀρισταγόρας Ἀγαθοῦ
20 Δάδας Ἀπολλωνί[ου]
[— —] Ἠλίττα
[— —]σ̣ω̣σ̣[— —]
Search Help
Contact Us