[ ] Moesia Sup. (SE) — Scupi (Skopje): Bardovci — undated
1 Quadr(iviis?) sa[crum]
[— —] Valens [— — —]
[— —]V ∙ NVS[— — —]
[— —] v(otum) [s(olvit) l(ibens) m(erito)].
Search Help
Contact Us