[ ] Scythia Minor — Tomis (Constanța) — 199-201 AD — SEG 19.461
face A.1     [ἀγαθῆι τύχηι]·
[ὑπὲρ τῆς τῶν θειοτάτων αὐτοκρατό]-
[ρων τύχης τε καὶ νείκης καὶ αἰωνίου]
[διαμονῆς Λ(ουκίου) Σεπτιμίου Σευήρου Περ]-
5 [τίνακος καὶ Μ(άρκου) Αὐρηλίου Ἀντωνείνου]
[Παρθικῶν, Μηδικῶν, Βριταννικῶν]
[καὶ 〚Π(ουπλίου) Σεπτιμίου Γέτα ἐπιφανεστάτου〛]
[〚Καίσαρος〛 καὶ τῆς μητρὸς κάστρων Ἰου]-
[λίας Αὐγούστης καὶ 〚Πλαυτίλλας?〛 καὶ]
10 [τοῦ σ]ύνπαντ̣ο[ς αὐτῶν οἴκου καὶ ὑπὲρ]
[〚Φουλβίου Πλαυτιανοῦ〛 καὶ τῆς ἱερᾶς]
[συ]νκλήτου #⁵⁶ καὶ [τῶν ἱερῶν αὐτῶν στ]-
[ρα]τευμάτων κ[αὶ κρατίστου ὑπατικοῦ]
[Ὀο]υεινίου Τερτ̣[ύλλου καὶ δήμου τῆς]
15 [το]ῦ Εὐωνύμου̣ [Πόντου μητροπόλεως]
[Τ]ό̣μεως #⁵⁶ ἱερασ[άμενοι? — — — — —]
[․]․ καὶ προστατ[οῦντες? — — — οἱ πε]-
[ρ]ὶ ἱερέα βʹ ἀρχι[ερέα — — — — — — —]
[․]․․ΝΕΟΥ̣Λ̣Π[— — — — — — — — — —]
20 [— — — — — — — — — — — — — — — —]
face B       {²ca. 9 versus perditi
10 [— — — — — — — — —][— οἱ περὶ]
[— — — — — — —] καὶ γραμμ̣α[τέα]
[— — — — — Ἡφ]αιστόδω[ρον]
[— — — — — —]․ Διονύσιον̣
[— — — — — —] Αἴλιον Σωσ[— —]
15 [— — — — —]α̣ #⁵⁶ καὶ εὐποσιά[ρ]-
[χην — — —]α̣ #⁵⁶ Διονύσιον Η
[— — — — —]α̣ #⁵⁶ Γ(άϊον) #⁵⁶ Διογενια[νὸν]
[— — — — —]α̣ Μέμ̣[ν]ονα Μ
[— — — — —]α̣ #⁵⁶? καὶ γραμματ[έα]
20 [— — — — —]μ̣ανὸν Βειταλίω[να]
[— — — — —][— — — —]ΝΦΟΥΙ
[— — — — —]ΜΜ․c.6-7․[— — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us