[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — 218/219 AD? — SEG 19.477; cf. 24.1120
1                ἀγαθῇ                [τύχῃ].
ὑπὲρ τῆς τοῦ κυρίου Αὐτοκράτορος Μ(άρκου) [Αὐρ(ηλίου) Ἀντωνείνο]υ Σεβαστοῦ
Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς τύχης καὶ Ἰουλία[ς Σεβαστῆς μητρὸ]ς κάστρων
καὶ τῶν κρατίστων ἐπάρχων τοῦ κυρίο<υ> Α[ὐτοκράτορος] Οὐαλερίου
5 Κωμάζοντος ∙ καὶ Ἰουλίου Φλαβιανοῦ ∙ κ[αὶ ἱερᾶς συγ]κλήτου ∙ καὶ ἱε-
ρῶν στρατευμάτων ∙ καὶ ὑπὲρ τοῦ διέπο[ντος τ]ὴν ἐπαρχείαν ∙ ὑ-
πατικοῦ ∙ Τ(ίτου) ∙ Φλ(αουίου) ∙ Νοουίου Ῥούφου καὶ βο[υλῆς] καὶ δήμου τῆς
λαμπροτάτης Ἰστριηνῶν πόλεως ∙ [ἡ] σπεῖρα Διονυσι-
αστῶν πρεσβυτέρων ∙ οἱ περὶ πατ[έρα] Ἀχιλλ<έ>α Ἀχιλλᾶ
10 καὶ ἱερέα ∙ Αὐρ(ήλιον) ∙ Βίκτορα Κάστου [καὶ ἱεροφάν]την ∙ Φλ(άουιον) ∙ Ἰου-
κοῦνδον ∙ καὶ Φλ(άουιον) ∙ Σεουῆρον κ[αὶ — — — — — — Ἀ]ριστίδην.
folium ab utraque parte tituli
Search Help
Contact Us