[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — 215 AD
1              ἀγαθῆι ∙ τύχηι ∙
[τ]ὸν γῆς καὶ θαλάσσης δεσπότην Αὐτοκράτορα
[Κ]αίσαρα ∙ Μ(ᾶρκον) ∙ Αὐρ(ήλιον) ∙ Ἀντωνεῖνον, Εὐσεβῆ ∙ Σεβ(αστὸν) ∙ Ἀραβικ(ὸν) ∙
Ἀδιαβηνικὸν ∙ Παρθικὸν ∙ Βρεταννικὸν μέγιστον,
5 Γερμανικὸν μέγιστον ∙ ἀρχιερέα μέγιστον ∙
δημαρχικῆς ἐξουσίας ∙ τὸ ∙ θι ∙ ὕπατον ∙ τὸ ∙ δʹ ∙ π(ατέρα) ∙ π(ατρίδος),
ἀνθ[ύπα]τον ∙ βουλὴ ∙ δῆμος ∙ τῆς λαμπροτά-
[τῆς]   Ἰστριανῶν   πόλεως.
Search Help
Contact Us