[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — ca. 200 BC — SEG 1.328
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — — — ἀ]-
[ναλώματα ἐποίη]σεν κατασταθ[εὶς]
[— — — — καὶ] πλείονα καὶ παρασ̣χό-
[μενος ἑαυτὸν] ἐκτενῆ καὶ φιλότιμον
5 [ἀεί τινος ἐγ]ένετο παραίτιος [ἀγα]-
[θοῦ· σωμάτων] τέ τινων πολιτικῶν
[ἁρπαχθέντω]ν̣ καὶ ἀπαχθέντων ε̣ἰς̣
[— — — — — ἀποδ]ημήσας ἀπὸ τῶν ἰ-
[δίων τό τε λύτρ]ον αὐτοῖς προέθη-
10 [κεν καὶ αἴτιος ἐγέ]νετο τοῦ ἀνακο-
[μισθῆναι σύμπαντα]ς καὶ τὴν παρε-
[πιδημίαν ἐποιήσατο ἀξί]αν τοῦ τε
[— — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us