[ ] Att. — c. 150 p.
col. II in parte dextra:
1 [π]ρὸς θεῶν
[καὶ ἡ]ρώων ὅ-
[στις] ε[ἶ] ὁ ἔ[χων]
[τ]ὸν χῶ[ρον μή]-
5 πο[τ]ε με[τακει]-
5a [νήσῃς — — — — —]
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
6 [— — — τ]ούτῳ μή-
[τε γ]ῆν καρ]πὸν
[φέρε]ιν μήτε
    vac.
col. III.8a — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
9 πολ[λὰ καὶ ἀγαθὰ εἶναι τούτῳ]
10 κ[αὶ] αὐτῷ [καὶ][κγ]όνο[ις. λυ]-
μήνασθ[αι] δὲ μηδὲ λω[βή]-
σασθαι μηδὲ[ν ἢ ἀπ]ο[κροῦ]-
σαι ἢ συνθρ[αῦσαι ἢ συνχέ]-
αι τῆς μορφῆς καὶ τοῦ
15 σχήματος· εἰ δέ τις οὕτω
ποιήσει, ἡ αὐτὴ καὶ ἐ-
πὶ τούτοις ἀρά.
        vac.
col. I.17a in parte sinistra:
18 ἀλλ’ ἐᾶν τὰ ἐπι-
θήματα τῶν μορ-
20 φῶν ἀσινῆ καὶ ἀ-
κέραια καὶ τὰ ὑ-
ποστήματα,
τὰς βάσεις ὡς
ἐποιήθησαν.
25 καὶ ἐπὶ πρώ-
τῳ γε καὶ ἐπὶ
πρώτοις ὅσ-
τις ἢ προστά-
ξειεν ἑτέ-
30 ρῳ ἢ [γ]νώ-
[μη]ς [ἄ]ρξει-
εν ἢ γνώ[μ]-
[ῃ] συμ-
[β]άλοιτο
35 περὶ τού-
τ[ων — —]
— — —
Search Help
Contact Us