[ ] Makedonia (Mygdonia) — Thessalonike — ca. 27 BC-14 AD — Tekmēria 2 (1996) 8-15
1 [ἡ πόλις καὶ οἱ συμπρ]α̣γματευόμε-
[νοι Ῥωμαῖ]ο̣ι̣ Μᾶρκον̣ Πάπιον Μάρ-
[κου υἱ]ὸ̣ν Μάξιμον, ἐπὶ ἱερέως
[κ]α̣ὶ ἀγωνοθέτου Καίσαρος θεοῦ
5 υἱοῦ Σεβαστοῦ Νικολάου τοῦ Δη-
μητρίου τοῦ καὶ Κλιτομάχου.
Search Help